1. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları

0

1. Ahmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 1. Ahmet dönemi dış politika, savaşlar ve önemli antlaşmalar. Zitvatoruk Antlaşması sebepleri ve sonuçları

I. Ahmet

I. Ahmet

I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI

Kuyucu Murat Paşanın desteği ile 14 yaşında tahta çıkan I. Ahmet tarihte ekber ve erşed sistemini getirmesiyle bilinmektedir.

Advertisement

Ekber ve Erşed Sistemi: Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısının başa geçme geleneği. Bu sistem sancağa çıkma usulunu kaldırdığı için şehzadelerin devlet yönetiminde bilgi ve tecrübe kazanmasını engelledi. Sarayda kafes sistemini beraberinde getirdi.

Osmanlı – İran Savaşları (1603 – 1611)

1590 yılında İranla imzalanan Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması’nın getirdiği barış ortamı I. Ahmet döneminde yeniden bozuldu.

Barış ortamının bozulmasında İran’ın Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma amacı etkili oldu.

Osmanlı – Avusturya savaşları ve Celali İsyanlarının oluşturduğu karışıklıktan faydalanarak, İran Şah’ı Ab-bas Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Azerbaycan ve Kafkasya’yı ele geçirdi.

Advertisement

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile barış yaparak İran meselesine yönelmesi üzerine Şah Abbas barış istedi. Veziriazam Nasuh Paşa bu teklifi kabul etti ve Osmanlı Devleti ile İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (1611).

Antlaşmaya göre;

***Ferhat Paşa antlaşmasıyla alınan yerler İran’a geri verilecek

***İran yılda ikiyüz deve yükü ipek vergi vermeyi kabul etti.

***İpek maddesini ipekli kumaş giymek isteyen saray kadınlarının koydurduğu bilinmektedir. Buda kadın saltanatının varlığını göstermektedir.

***İran’ın Antlaşma maddelerinden belirlenen ipeği göndermemesi üzerine Osmanlı – İran savaşları yeniden başladı. Bu savaş devam ederken I. Ahmet öldü (1617).

Osmanlı – Avusturya Savaşları ve Zitvatoruk Antlaşması

Osmanlı – Avusturya arasındaki ilişkiler Kanuni dönemine kadar gitmektedir. Genelde savaşların sebebi Macaristan’a hakim olmak içindir.

Advertisement

1568 yılında Avusturya ile antlaşma yapılmıştı. Fakat sınır anlaşmazlıkları ve Avusturyanın vermesi gereken vergileri vermemesi 1593 yılında savaşların yeniden başlamasına sebep oldu. I. Ahmet döneminde Estergon ve Vişegrad kaleleri 1605 yılında Avusturyadan geri alınınca, Boğdan, Erdel ve Eflak beyleri yeniden Osmanlı egemenliğini kabul ettiler. Erdel Beyi Boçka, Macaristan Krallığına atandı. Bu gelişmeler üzerine Avusturya barış istedi. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Zitvatoruk Antlaşması imzalandı (1606).

Zitvatoruk Antlaşmasına göre

• Kanije, Estergon ve Eğri kaleleri Osmanlı Devletinde kalacak

• Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeceyek

• Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak ve kendisine Cesar (İmparator denilecek).

• Avusturya’nın Osmanlı Devletine ödediği yıllık vergi kaldırıldı.

Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki yaptırım gücünü kaybetmiş ve Orta Avrupadaki üstünlüğünü yitirmiştir.


Leave A Reply