1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız.

1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir propaganda haritası...

1. Dünya Savaşı’nı anlatan bir propaganda haritası…

Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır :

Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak istemesi.

Fransa – Almanya Çekişmesi : Tarihi olarak Fransa ile Almanya arasında Alsace – Loren bölgesinin sahipliği konusundaki anlaşmazlık yeniden hortlamış ve bu iki ülkeyi birbirine iyice düşman etmiştir.

Veliaht Arşidük Ferdinand'ın Öldürülmesi

Veliaht Arşidük Ferdinand’ın Öldürülmesi

Balkanlarda Yaşanan Çekişmeler : Osmanlı’nın zayıflaması ile birlikte Balkanlardaki üstünlük Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna geçmişti ancak bu bölgede yaşayan Slav milletler üzerinde Rusya’nın kurmaya çalıştığı üstünlük bu bölgenin karışık ismi anılan iki imparatorluğunda birbirine düşman olmasını sağlamıştır.

Avrupa Devletleri Arasında Bloklaşma : Yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürüdür ki Almanya , İtalya ve Avusturya-Macaristan (İttifak Devletleri) bir blok oluşturmuş bunun yanı sıra Fransa, İngiltere ve Rusya’da (itilaf Devletleri) bu bloka karşıt bir blok oluşturmuştur.

Advertisement

Toparlayacak olursak eğer:

  • Sömürgelerin paylaşımdaki yarışlar
  • Ham madde ve ticari pazar arayışları
  • Alsace-Loren bölgesi üzerindeki Fransa – Almanya çekişmesi
  • Ülkeler arasındaki bloklaşmalar
  • Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından Bosna’da öldürülmesi sebebi ile Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.


Leave A Reply