10. Sınıf Coğrafya Konuları

0

10. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

DOĞAL SİSTEMLER

Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?
Kayaçlar Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu Nasıl Etkiler?
Su Kaynakları Nelerdir?
Denizler ve Okyanuslar
Göller
Akarsular
Yer Altı Suları ve Kaynaklar
Toprak Nasıl Oluşur?
Topraklar Nasıl Sınıflandırılır?
Yeryüzünde Bitki Topluluklarının Dağılışı

BEŞERÎ SİSTEMLER

Nüfus Sayımları Neden Yapılır?
Nüfus Özellikleri Nelerdir?
Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır?
Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri – Sonuçları
Nüfus Piramitleri Ne Anlatır?
Tarihten Günümüze… İnsanlar Neden Göç Eder?
Ekonomik Faaliyetler Nasıl Sınıflandırılır?
Ekonomik Faaliyet Türleri ve Gelişmişlik Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Türkiye’nin Konumu
Ülkemizin Yeryüzü Şekillerinin Özellikleri Nelerdir?
Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Plato ve Ovaları
Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’de Karstik Şekiller Türkiye’de
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekilleri
Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller
Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Şekiller
Ülkemizin İklimini Belirleyen Faktörler Nelerdir?
Ülkemizde İklim Elemanlarının Özellikleri Nelerdir?
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
Ülkemizdeki Bitki Toplulukları Nasıl Dağılış Gösterir?
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Yerleşmeler Birbirinden Nasıl Ayrılır?
Ülkemizin Nüfus Özellikleri
Ülkemizde Nüfus Gelişimi
Neden Göç Ediyoruz?

BÖLGELER VE ÜLKELER

Ulaşım Hatları, Bölgesel ve Küresel İlişkileri Nasıl Etkiler?
Uluslararası Etkileşim Açısından Deniz Yolları
Demir Yolları
Kara Yolları
Hava Yolları

ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetlerin Etkilerinin Farkında Mıyız?
Doğal Afetler, Nasıl Oluşur ve Nasıl Sınıflandırılır?
Doğal Afetlerden Nasıl Korunmalıyız?


Yorum yapılmamış

Leave A Reply