10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf İnkılap dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

ALLAH İNANCI

1. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
2. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir.
3. İnsanın Allah’la İletişim

3.1. Dua
3.2.İbadet
3.3 Tövbe
3.4. Kur’an Okuma

4. Temel İnanç Esasları

4.1. Allah’a iman
4.2. Meleklere iman
4.3. Kitaplara iman
4.4. Peygamberlere iman
4.5. Kadere iman

İSLAMDA İBADETLER

1. İnanç-İbadet İlişkisi
2. Başlıca İbadetler

2.1. Namaz
2.2. Oruç
2.3. Zekât
2.4. Hac
2.5. Kurban

3. Salih Amel

KUR’AN’A GÖRE HZ.MUHAMMED

1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.
2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir.
3. Hz. Muhammmed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır.

KUR’AN

1. Kur’an’ın Temel Amaçları

1.1. Doğru Bilgi
1.2. Doğru İnanç
1.3. Doğru Davranış

2. Kur’an-ı Kerim’i Okumak

2.1. Kur’an’ı Yüzünden Okumak
2.2. Kur’an’ın Tercümesini (Meâl) Okumak

3. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir.
4.Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN

1. Hak ve Özgürlük Kavramları
2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din

2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı
2.2. Eğitim Hakkı
2.3. Düşünce ve İfade Özgürlüğü
2.4. İnanç Özgürlüğü
2.5. İbadet Hakkı
2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
2.7. Ekonomik Haklar

3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
5. Hukukun Üstünlüğü
6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır

ATATÜRK VE DİN

1. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
2. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
3. Atatürk’ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri

İSLAM VE BİLİM

1. Din-Bilim İlişkisi
2. İslâm’da Bilginin Kaynakları

2.1. Akıl
2.2. Vahiy
2.3. Duyular

3. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
5. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları


Leave A Reply