10. Sınıf Psikoloji Konuları

0
Advertisement

10. Sınıf Psikoloji Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Psikoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

10. Sınıf Psikoloji Konuları

10. Sınıf Psikoloji Konuları

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

A. Psikolojinin İlgi Alanları, Konular, Örnekler
– Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci
-Bilimsel Psikolojinin oluşmasına katkıda bulunanlar
– Bilimsel Psikolojinin kurulması ve ekoller dönemi

B. Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci
-Psikolojinin Ülkemizdeki Gelişimi

C. Ölçütler ve Amaçlar

Ç. Araştırma Yöntemleri
-Doğal gözlem
-Vaka çalışması
-Anket
-İlişkisel çalışma
-Deneysel çalışma

Advertisement

D. Etik Kurallar

E. Psikolojinin Alt Dalları
-Temel Bilim Alt Dalları
-Uygulamalı Bilim Alt Dalları

F. Psikolojinin İş Alanları
-Eğitim kurumları
-Sağlık “
-Adli “
-Askeri”
-Araştırma merkezleri
-Üniversiteler

G. Diğer Bilimlerle İlişkileri
-Biyoloji bilimleriyle ilişkileri
-Sosyal bilimlerle
-Teknik bilimlerle

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

A. Davranışın Oluşumu
-Uyarıcılar, Davranışlar ve Ara değişkenler
-Beden/ zihin sorunu

B. Psikolojik Süreçlerle Biyolojik yapı ve Süreçlerin İlişkisi

Advertisement

C. Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi

Ç. Yaşam Boyu Gelişim
Gelişim Dönemleri
a. Yenidoğan
b. Bebeklik ve Çocukluk

D. Ergenlik Dönemindeki Hızlı Değişim, Dönemin Temel Özellikleri ve Dönemi Etkileyen Etmenler
-Ergenlik
-Yetişkinlik
-Yaşlılık
-Bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları

E. Duyum ve Duyumun Özellikleri
-Tanımı
-Duyu organları ve duyumlar

F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri
-Aşırı ve Yetersiz uyarılma
-Alışma ve duyarlılaşma

G. Algılama: Uyarıcıları Anlamlandırma Süreci
-Nesne algılama
-Algısal değişmezlik
-Derinlik algısı
-Algı yanılsamaları
-Şekil zemin algısı
-Örgütleme ilkeleri
– Algıyı Etkileyen Etmenler
– Duyum ve Algı Arasındaki Farklar

H. Güdülenme
a. Tanımı
b. Pekiştireçler
c. Dürtüler
H. Güdülenme
d. Uyarıcı Kaynaklı güdüler
e. Öğrenilmiş/ Sosyal güdüler
f. Güdülenmiş davranışın güdülenmemiş davranıştan farkı

I. Duygular
-Tanımı
– Duygular ve Genel uyarılmışlık hali
-Haz, Korku, Kaygı, Öfke
– Duyguların Davranışa Etkisi
-Saldırganlık
-Duygu kontrolü
-Duyguların ifadesi

İ. Bilinç, Bilinçaltı, Dikkat
– Farklı Bilinç Durumları
– Bilinç ve Bilişi etkileyen maddeler

J. Sosyal Etkiler
– Sosyal Psikolojinin tanımı ve Sosyolojiden Farkı

ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

– Sosyal Biliş ve Önyargılar
– Sosyal ve Kültürel Etkiler

Advertisement

A. Öğrenme
– Öğrenme türleri
-Koşullama yoluyla öğrenme
– Klasik koşullama
-Edimsel koşullama
– Öğrenme türleri
-Bilişsel öğrenme
-Örtük öğrenme
-Model alarak öğrenme
-Kavrayarak öğrenme
– Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler

B. Bellek Türleri
-Duyusal bellek
-Kısa süreli bellek
-Uzun
-Örtük
– Öğrenme – Bellek – Hatırlama İlişkisi

C. Düşünmenin Yapıtaşları
– Dil ve Düşünme

Ç. İrdeleme, Karar Verme ve Problem çözme

D. Zeka ve Yaratıcılık
-Zeka nedir?
-Zekada kalıtım ve çevrenin rolü
-Zekanın ölçülmesi
-Zeka düzeyleri
-Zeka türleri
– Atatürk ve Zeka
– Yaratıcılık

RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ

A. Kişilik Gelişimini Etkileyen Etmenler
-Tanımı
-Kişiliğin gelişimi
-Kişiliğin şekillenmesi

B. Kişilik Kuramları
-Psikodinamik kuram
-Sosyal davranış “
-Fenomenolojik yaklaşım

C. Bireysel Farklılıklar

Ç. Kişilik Değerlendirmesi

D. Stres
a. Stres nedir?
b. Kaynakları, türleri
c. Günlük Yaşama etkileri
d. Başa Çıkma Davranışı
e. Savunma Mekanizmaları

E. Ruh Sağlığı

Advertisement

F. Normal ve Normal Dışı
– Normal Dışı Davranış Türleri

G. Psikolojik Destek Türleri


Leave A Reply