11. Sınıf Felsefe Konuları

0

11. Sınıf Felsefe Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Felsefe dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

FELSEFEYLE TANIŞMA

A-Felsefe Nedir?
1-Felsefenin Anlamı
2-Felsefenin Alanı
3-Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi)

B-Felsefe Hikmet İlişkisi

C-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Ç-Felsefede Tutarlılığın Önemi

D-Felsefe ve Yaşam İlişkisi

E-Felsefe Dil İlişkisi

BİLGİ FELSEFESİ

A-Bilginin Oluşum Süreci

B-Bilgi Türleri
1-Bilimsel Bilginin Özellikleri
2-Felsefi Bilginin Özellikleri

C-Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi

Ç-Bilginin Doğruluk Ölçütleri

D-Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri
1-Bilgi Felsefesinin Kelime Anlamı
2-Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

E-Bilginin İmkanı Problemi
1-Bilginin Mümkün Olmadığı Görüşü
1.Dönem 1.Yazılı Sınavı
2-Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü

F-Bilgi ve Yaşam İlişkisi

VARLIK FELSEFESİ

A-Varlık Felsefesi Nedir?
1-Varlık Felsefesi
2-Felsefe Açısından Varlık
3-Metafizik Ontoloji

B-Varlığa İki Farklı Yaklaşım

C-Varlık Üzerine Felsefi Sorular

Ç-Varlığın Niceliği ve Temel Niteliği İle İlgili Görüşler
1-Varlığın Niceliği İle İlgili Görüşler
2-Varlığın Ne Olduğu (Niteliği) Problemi

D-Çağdaş Varlık Felsefesi
1-Yeni Ontoloji
2-Pragmatizm (Faydacılık)
3-Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

E-Bir Varlık Olarak İnsan

AHLAK FELSEFESİ

A-Ahlak Felsefesi Nedir?
B-İyi-Kötü, Doğru-Yanlış,
Güzel-Çirkin,

C-Erdem-Yaşam İlişkisi

Ç-Ne Kadar Özgürüz?

D-Ahlaki Eylemin Amacı

E-Evrensel Ahlaki İlkeler Var mıdır?
1-Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler
2-Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

F-Anadolu Bilgelerinde Ahlak

G-Uygulamalı Etik Sorunları


Yorum yapılmamış

Leave A Reply