11. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

0

11. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf İnkılap dersine ait işlenecek, araştırılıp öğrenilecek konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

1. MUSTAFA KEMAL’İN AİLESİ VE YAŞADIĞI ÇEVRE
Selanik Kenti: Osmanlı Devleti’nin Batılı Yazarlar
2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI
3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ GELİŞİMİ
Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler
Mustafa Kemal’i Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Yabancı Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’in Okuduğu Kitaplar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Olaylar ve Fikir Akımları
4. CEPHELERDE MUSTAFA KEMAL
I. ve II. Balkan Savaşları

Advertisement

MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ

1-20. YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI DEVLETİ
2- I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)
Savaşın Genel Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler
Savaşın Sona Ermesi
Savaşın Sonuçları
3-MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;
Uygulanması ve Önemi
Uygulanması Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu
Halkın Tutumu
Mustafa Kemal’in Tutumu
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
4. DİRENİŞE GEÇEN BİR MİLLET : KUVAYIMİLLİYE RUHU
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler
Yerel Kongrelerin Milli Cemiyetlerin Kurulmasına Etkisi
5. MİLLİ MÜCADELE’ NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması
(19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
Son Osmanlı Mebusan Meclisi (12 Ocak 1920)
Misak-ı Milli’nin Kabul Edilmesi (28 Ocak 1920)
6.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar
7. SÖZDE BARIŞ ANTLAŞMASI : SEVR (10 Ağustos 1920)

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
Doğu Cephesi
Güney Cephesi
2. BATI CEPHESİ: İNÖNÜ VE KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI
Düzenli Ordunun Kurulması
I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
I. İnönü Savaşı (6-11 Ocak 1921)
II. İnönü Savaşı (26 Mart -1 Nisan 1921)
Eskişehir – Kütahya Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921)
İstiklal Yolu
3. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
(7-8 Ağustos 1921)
4. ANADOLU’NUN KURTULUŞU
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Ateşkes Teklifleri ve Diplomasi Savaşı
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922) ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
(30 Ağustos 1922)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
5. SANAT VE EDEBİYAT HAYATIMIZDA MİLLİ MÜCADELE

TÜRK İNKILÂBI

1. SALTANATIN KALDIRILMASI
(1 Kasım 1922)
2. ZAFERİN TESCİLİ: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)
Lozan Barış Konferansı’nda Görüşülen Konular
Lozan Görüşmelerinin Yarıda Kesilmesi (4 Şubat 1923)
Görüşmelerin Kesilmesi Sonrasında Yaşananlar
Görüşmelerin Yeniden Başlaması (23 Nisan 1923) ve Lozan Barış Antlaşması’nın İmzalanması (24 Temmuz 1923)
3. CUMHURİYET’İN İLANI (29 Ekim 1923)
Ankara’nın Başkent Oluşu
Ekim Bunalımı ve Rejimin Adının Konulması
4. 3 MART 1924 İNKILÂPLARI
Halifeliğin Kaldırılması
Tevhiditedrisat Kanunu
Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması
Erkânıharbiye Vekaleti’nin Kaldırılması
5. PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ
Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924)
Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)
Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
Kubilay Olayı (23 Aralık 1930)
6. HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR
1924 Anayasası
Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü ve Karakteri
7. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILÂP HAREKETLERİ
Milli Eğitim
Medreselerin Kaldırılması(11 Mart 1924)
Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
Bilimsel Tarih Anlayışı
Türk Dilinin Gelişmesi
Üniversite Reformu
8. TOPLUMSAL ALANDA İNKILÂPLAR
Şapka İnkılâbı ve Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925)
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
Milâdi Takvim ve Uluslar arası Saat Uygulamasının Kabulü,Ölçü ve Tartıların Değişmesi(26 Aralık 1925)
Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)
9. EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER
Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması
Tarım Alanında Gelişme
Ticaret Alanında Gelişme
Kabotaj Kanunu’nun Kabulü
(1 Temmuz 1926)
Sanayi Alanında Gelişme
Madencilik Alanında Gelişme
Ulaşım Alanında Gelişme
10. SAĞLIK ALANINDA VE SOSYAL ALANLARDA GERÇEKLEŞEN İNKILÂPLAR
11. KADIN HAKLARININ KABULÜ VE KADININ TOPLUMDAKİ YERİ
12. CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI
NUTUK

ATATÜRKÇÜLÜK ve ATATÜRK İLKELERİ

1. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

Advertisement

2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

3. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI

4. ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

5. ATATÜRK İLKE VE İNIKILAPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR

6. CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

7. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ

Advertisement

8. CUMHURİYET YÖNETİMİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

9. ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ EMANET ETTİĞİ GÜÇ: TÜRK GENÇLİĞİ

10. CUMHURİYET YÖNETİMİNDE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

11. MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

12. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

13. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİREN UNSULAR

14. MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

15. HALKÇILIK İLKESİ

16. HALKÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

17. DEVLETÇİLİK

18.DEVLETÇİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

Advertisement

19. LAİKLİK İLKESİ

20. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

21. LAİKLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

22. İNKILÂPÇILIK

23. İNKILÂPÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

24. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMANIN VE İLKELERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMANIN ÖNEMİ

25. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Sosyokültürel Güç
Askeri Güç
Ekonomik Güç
Siyasi Güç

28. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTASININ TEMEL ESASLARI
2. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ÖNEMİ
3. 1923 – 1932 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI
1923-1932 Yılları arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – İngiltere İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Fransız İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Yunan İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – SSCB İlişkileri
4. 1932 – 1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI
1932-1939 Yılları Arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olması (18 Temmuz 1932)
Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939)

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1. ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ VE ARAMIZDAN AYRILIŞI

2. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ YANKILARI

Advertisement


Leave A Reply