11. Sınıf Sosyoloji Konuları

0
Advertisement

11. Sınıf Sosyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Sosyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

1.Sosyolojinin Alanı
Sosyoloji ve Toplum
Sosyolojinin Doğuşu
Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri

BİREY VE TOPLUM

1.Sosyalleşme Süreci
Sosyalleşme Kavramı ve Unsurları
Sosyalleşme Serüveni

Advertisement

2.Toplumsal İlişkiler
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık
Toplumsal Değerler, Normlar ve Toplumsal Kontrol
Toplumsal Sapma
Hak ve Sorumluluk

TOPLUMSAL YAPI

1.Toplumsal Yapı
Toplumsal Yapıyı Oluşturan Unsurlar
Toplumsal Etkileşim Tipleri
Toplumsal Tabakalaşma
Toplumsal Hareketlilik

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME

Advertisement

1.Toplumsal Değişme
Toplumsal Değişme ve
Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları
Modernleşme ve Küreselleşme

2.Toplumsal Gelişme, Bütünleşme ve Çözülme
Toplumsal Gelişme
Toplumsal Bütünleşme, Toplumsal Çözülme
Toplumsal Çözülmenin Nedenleri

TOPLUM VE KÜLTÜR

1.Kültürün Çok Anlamlılığı
Kültürün Anlamı
Kültürün Öğeleri
Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

Advertisement

2.Kültürün Temel Kavramları
Kültürel Süreçler
Kültürel Tutumlar
Kültürler Arası Etkileşim

TOPLUMSAL KURUMLAR

1.Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri

2.Aile
Toplumsal Hayatta Aile
Evlilik ve Boşanma
Ailenin Sürekliliği
Aile Modelleri
Toplumsal Hayatta ve Atatürkçü Düşüncede Kadın

Advertisement

3.Eğitim
Eğitim, Sosyalleşme ve Atatürkçü Düşüncede Eğitim

4.Din
Din Laiklik ve Atatürk

5.Ekonomi
Ekonomi ve Sosyal Hayat
Ekonominin Bileşenleri
Ekonomik Sistemler

6.Siyaset
Siyaset Kurumu ve Siyasetin Temel Kavramları
Siyasal Yönetim Biçimleri
Demokrasi

Advertisement

Leave A Reply