12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları

DÜNYA HAYATI VE AHİRET

Advertisement

1.Hayat Amaçsız Değildir
2.Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.
4. Ahirete Uğurlama

4.1. Cenaze Namazı
4.2. Kur’an ve Mevlit Okumak
4.3. Dua Etmek ve Hayır Yapmak

5. Kıyamet
6. Yeni Bir Hayat: Ahiret

TÖVBE VE BAĞIŞLAMA

Advertisement

1. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
2. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
3. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
4. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir
5. İyilikler Kötülükleri Giderir

HZ.MUHAMMED’İ ANLAMA ÖĞRENME ALANI: HZ.MUHAMMED

1. Hadis ve Sünnet
2. Hz.Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
3. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
4. Başlıca Hadis Kaynakları

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

Alevîlik-Bektaşîlik
Cem ve Cemevi
Cemin Yapılışı
Semah
Musahiplik
Dua ve Gülbenkler
Muharrem Ayı ve Aşure
Nusayrilik
Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

Advertisement

İSLAM VE BARIŞ

1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
2. İslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
3. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir
4. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur

ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ

1. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
2. Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
3. Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer

YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ

Advertisement

1. Yaşayan Dinler

1.1.Vahye Dayalı Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet
1.2.Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
1.3.Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm
1.4.Geleneksel Dinler

2. Dinlerin Benzer Özellikleri

2.1. İnanç
2.2. İbadet
2.3. Ahlak
2.4. Dinlerde Önemli Gün ve Geceler

3. Dinlerde Çevre Bilinci
4. Küreselleşen Dünyada Dinler Arası İlişkiler

Advertisement


Leave A Reply