12. Sınıf Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu Özet

0

12. sınıf Din Kültürü dersi Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu kısaca özeti. Ahirete uğurlama gelenekleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı.

DÜNYA HAYATI VE AHİRET (12. SINIF)

Evrenin yaratılışı, içindeki varlıklar ve bütün sistem belli bir amaç için yaratılmıştır. İnsan dünyada yaratılmıştır ve yaşatılmaktadır. Dünya insanın sonsuz bir hayatı kazanması için denendiği yerdir. Sınavı kazanmak için Allah’ı tanımak ve varlıklara iyilik yapmak gerekli görülmüştür. İnsan dünyada yaptıklarının bir karşılığı olacağını bilir. Bunun için ahiret hayatının varlığını gerekli görür. Çünkü orası hesapların görüleceği, adaletin tam olarak gerçekleşeceği yerdir. Ahiret hayatı dünya hayatını düzenler. İnsanın hesap verme endişesi sorumluluğunun bilincine varmasını sağlar. Bu dünyadaki bazı haksızlıkların sonuçsuz kalması, ahiret hayatını bizim için daha anlamlı kılar. Yaptıklarından dolayı mahkemede suçlu bulunan birinin serbest bırakılması ne kadar adil değilse, toplum hizmetleri yapmış, onurlu bir vatandaşın ödülsüz bırakılması da o kadar adil değildir. Onun için bu dünyada yapılan her şey Allah tarafından karşılığının tam olarak verileceği bir hayatı zorunlu yapmaktadır.

Ölüm:

İnsan için dünya hayatı ölüm ile bitmektedir. Ölüm, ruh ve bedenin birbirinden ayrılmasıyla insanın başka bir boyutta yaşamaya devam etmesidir. Bu evren için kapatılan gözlerin başka bir evren için açılmasıdır. Bu açıdan ölüm bir yok oluş değil, hayatın farklı bir formudur.

Ahirete Uğurlama Geleneği:

1. Cenaze Namazı: Ölen kimselere yapılan son görevdir. Ölen kişiyi kefenlemek, namazını kılmak, defnetmek (toprağa gömmek) “Farz-ı Kifaye”dir. (Bir kişinin yapması ile sorumluluğu diğerlerinin üzerinden kaldıran farz çeşididir.) Cenaze namazı musalla taşının olduğu yerde kılınır. Ölen kişi (mevta) bu taşa konur, imamın biraz gerisinde safa duran (cemaatin aynı hizada, yan yana ve arka arkaya sıralanması) cemaat imamın yaptıklarına uyarak cenaze namazı kılar. İmam namaz bitiminde herkesten helallik ister ve ölen kişi cemaat tarafından kabire (mezar) götürülür ve defnedilir.

2. Kur’an-Mevlit Okumak: imam ve kabrin başındaki insanlar, ölen kişinin ardından ve etraftaki insanların ölüm bilincini hatırlatmak için Kur’an’dan ayetler okurlar. Daha çok Yasin, Bakara, Fatiha sureleri okunur. Ölen kişinin evinde ve çeşitli zamanlarda kültürümüzde bir gelenek olan ve Süleyman Çelebi tarafından yazılan Mevlid-i Şerif okunur.

Bilgi Notu: Mevlit, 1409-1410 yıllarında yazılmış, Türk edebiyatında Hz. Muhammed’e övgüler içeren sözlerdir.

3. Dua Etmek-Hayır Yapmak: Vefat eden kişinin arkasından dua edilir. Aynı zamanda geride kalanlar için de güzel ömürler dilenir, islam’da duanın belli bir vakti ve yeri yoktur. Ölen kişinin yakınlarının hayır yapması, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda okul, cami, hayır kurumu gibi imarların yapılması o kişinin adını yaşatır.

Kıyamet:

Allah’ın kurmuş olduğu düzenin sona ermesi ve onun yeni bir düzeni başlatmasına denir. Kıyamet, İsrafil adındaki kıyamet meleğinin sura üflemesi ile başlar.

Ahiret (Yeni Hayat):

Kıyametten sonra kurulacak ve sonsuz devam edecek olan yeni düzene denir. Ahiret Kur’an’da; toplanma günü, hasat günü, kavuşma günü, sonsuzluk günü, hesap günü, din günü ve hüküm günü gibi anlamlarda kullanılır. Yeniden diriliş ile ilgili dünyanın süregelen yaşantısı içerisinde birçok örnek vardır. Kuru toprağın tekrar canlanması, hayat içerisinde sürekli bir yaşam-ölüm dengesinin olması yeni hayatın delillerindendir.


Leave A Reply