12. Sınıf Fizik Atomlardan Kuarklara İle İlgili Testler

0

12. sınıf Fizik dersi, Atomlardan Kuarklara ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf fizik testlerinin yer aldığı sayfamız.

kuark

12. Sınıf Fizik Atomlardan Kuarklara İle İlgili Testler

TEST 1

1. ( ) • En hafif baryondur.
( ) • Spini 1/2 dir.
( ) • “uud” kuark yapısına sahiptir.

Yukarıdaki parantez karşısında verilen bilgi proton için doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y harfi yazılacaktır. Buna göre, son durumda aşağıda verilenlerden hangisi elde edilir?

A) (D) B) (Y) C) (D) D) (Y) E) (D)
(Y) (D) (D) (Y) (D)
(Y) (D) (D) (Y) (Y)

2. \displaystyle I.{{\pi }^{+}}
\displaystyle II.{{K}^{+}}
\displaystyle III.\gamma

Yukarıda verilenlerden hangileri, çekirdekteki parçacıklar arasında, çekirdek kuvvetlerine aracılık eden parçacıklardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız III

3.

Yukarıda verilen eşleştirme etkinliği aşağıdakilerden hangisi gibi olursa doğru bir eşleştirme yapılmış olur?

4. \displaystyle {{e}^{-1}}+p\to {{\nu }_{e}}+{{\pi }^{0}}

Reaksiyon denklemine göre,

I. p ve \displaystyle {{\pi }^{0}} parçacıkları kuark içerir.
II. \displaystyle {{e}^{-}} ve \displaystyle {{\nu }_{e}}, lepton grubu parçacıklardır.
III. Reaksiyonda baryon sayısı ve lepton sayısı korunur, yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5. Hangi bilim adamı ilk kuark modelini çıkarmıştır?

A) M. Gell-Mann
B) G. Zweig
C) M. Gell-Mann ve G. Zweig
D) M. Gell-Mann ve Martin Lewis Perl
E) Martin Lewis Perl

6. \displaystyle (\rho ) -Proton
\displaystyle (\Xi ) -Ksi
\displaystyle ({{\Lambda }^{0}}) -Lambda

Yukarıda verilen parçacıklar kararlılık yapılarına göre, en kararlıdan daha az kararlıya göre sıralanırsa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) \displaystyle \rho ,\Xi ,{{\Lambda }^{0}}
B) \displaystyle \rho ,{{\Lambda }^{0}},\Xi
C) \displaystyle {{\Lambda }^{0}},\Xi ,\rho
D) \displaystyle \Xi ,\rho ,{{\Lambda }^{0}}
E) \displaystyle {{\Lambda }^{0}},\rho ,\Xi

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply