12. Sınıf Kimya Konularının Tam Listesi ve Alt Konu Başlıkları

0
Advertisement

12. Sınıf Kimya Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Kimya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

Kimyasal Reaksiyon

ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

1. Organik Bileşikler
 1. • Organik
 2. • Anorganik
 3. • Organik madde
 4. • Anorganik madde
2. Organik Bileşiklerin Formülleri
 1. • En basit formül
 2. • Kapalı molekül formülü
 3. • Kalitatif element analizi
 4. • Kantitatif element analizi
 5. • Düz zincirli doymuş hidrokarbon
 6. • Halkalı doymuş hidrokarbon
3. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
 1. • Rezonans – Tautomeri
 2. • Bağlı atom sayısı
 3. • Ortaklaşılmamış elektron çifti sayısı
 4. • Radikalik elektron sayısı
 5. • Molekül geometrisi
 6. • Değerlik katmanı elektron çiftleri itme kuramı (VSEPR)
 7. • Hibrit orbitalleri
 8. • Hibritleşme
 9. • Sigma bağı – Pi bağı
4. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma
 1. • Fonksiyonel grup
 2. • Basit iskelet formülü
5. Organik Bileşiklerde İzomerlik
 1. • Yapısal izomerlik
 2. • Üç boyut izomerliği (Stereoizomerlik)
 3. • Optik izomerlik

Kimyasal Denklem

ORGANİK REAKSİYONLAR

1. Organik Redoks Tepkimeleri
 1. • Wurtz tepkimeleri
2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri
 1. • Yer değiştirme (Sübstitüsyon)
 2. • Nükleofil grup
 3. • Elektrofil grup
 4. • Elektrofilik sübstitüsyon
 5. • Nükleofilik sübstitüsyon
 6. • Radikal
 7. • İndüksiyon etkisi
 8. • Rezonans etkisi
 9. • Orto- yönlendirici grup
 10. • Meta- yönlendirici grup
 11. • Para- yönlendirici grup
3. Katılma Tepkimeleri
 1. • Katılma
 2. • Elektrofilik katılma
 3. • Nükleofilik katılma
 4. • Markovnikov kuralı
 5. • Grignard reaktifi
4. Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri
 1. • Ayrılma (Eliminasyon)
 2. • Zaitsev kuralı
5. Kondenzasyon Tepkimeleri
 1. • Tepkime mekanizması
 2. • Kondenzasyon
 3. • Peptit bağı
1. Alkanlar
 1. • Alkan
 2. • Alkil halojenür
 3. • Kraking tepkimeleri
2. Aklenler
 1. • Alken
 2. • Haloalken
3. Alkinler
 1. • Aklin
4. Alkoller
 1. • Alkol
 2. • Primer alkol
 3. • Sekonder alkol
 4. • Tersiyer alkol
 5. • Polialkol
 6. • Enantiyomer
5. Eterler
 1. • Eter
6. Karbonil Bileşikleri
 1. • Karbonil bileşikleri
 2. • Aldehit
 3. • Keton
 4. • Tollens testi
 5. • Fehling testi
 6. • Benedict testi
7. Karboksilik Asitler
 1. • Karboksilik asit
 2. • Polarlık
8. Karboksilik Asit Türevleri
 1. • Asit anhidrit
 2. • Açil klorür
 3. • Amid
9. Aminler
 1. • Amin
 2. • Monoamin
 3. • Diamin
 4. • Primer amin
 5. • Sekonder amin
 6. • Tersiyer amin
 7. • İzoelektrik nokta
 8. • Şelat
10. Yaygın Benzen Türevleri
 1. • Aromatik bileşikler
 2. • Alifatik bileşikler
 3. • Grignard reaktifi
Amit (Kimyasal Yapısı)

Amit (Kimyasal Yapısı)

ELEMENTLER KİMYASI

1. Evrende ve Dünyada Element
 1. • Büyük patlama
 2. • Hafif element
 3. • Ağır element
 4. • Elementlerin bolluk oranı
2. Elementler Nasıl Elde Edilir?
 1. • Mineral
 2. • Cevher
 3. • Zenginleştirme
 4. • Kavurma
 5. • Karbon ile indirgeme
 6. • Hidrojen ile indirgeme
 7. • Aktif metal ile İndirgeme
 8. • Elektroliz
 9. 3. Alaşımlar
 10. • Heterojen alaşım
 11. • Homojen alaşım
 12. • Yer değiştirme tipi alaşım
 13. • Örgü boşluğu tipi alaşım
 14. • Metaller arası bileşik tipi alaşım
4. Hidrojen
5. Alkaliler ve Toprak Alkaliler
6. Toprak Grubu Elementleri
7. 4A Grubu Elementleri
 1. • Allotrop
 2. • Nanoteknoloji
 3. • Nanotüp
 4. • Doplama
 5. • Diyot
 6. • Transistör
 7. • Yarı iletken
8. 5A Grubu Elementleri
 1. • Asit anhidriti
 2. • Gübre
 3. • Ligand
9. Kalkojenler
 1. • Oksit
 2. • Peroksit
 3. • Süperoksit
 4. • Asidik oksit
 5. • Bazik oksit
 6. • Nötral oksit
 7. • Amfoter oksit
 8. • Kontak yöntemi
 9. • Petrol rafinasyonu
10. Halojenler
 1. • Halojen
11. Geçiş Elementleri
 1. • Bessemer yöntemi
 2. • Mordan etkisi


Leave A Reply