12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

0

12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Türk Edebiyatı dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923 – …)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

* Cumhuriyetçilik ilkesi
* Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
* Laiklik ilkesi
* Dinî istismar ve taassup konularında Atatürk’ün düşünceleri
* Atatürkçülüğün nitelikleri

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER
Öğretici Metin Örnekleri (Deneme, Makale, Gezi Yazısı, Hatıra, Fıkra)
* Laiklik ilkesi
* Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
* Din ve vicdan hürriyeti
* Kanun önünde eşitlik
* Toplumsal barış ve huzuru sürekliliği sağlama
* Çağdaşlaşma
* Millî birlik ve beraberliği güçlendirme
* Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak
CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)
2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)
3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1950)
4. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940–1950)
5. Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940–1960)
6. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)
7. İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)
8. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)
9. 1980 Sonrası Şiir
10. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye – Roman)
1. a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
1. b. Toplumcu Gerçekçi Eserler
1. c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
1. d. Modernizm’i Esas Alan Eserler
2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri


Leave A Reply