12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

0

12. sınıf geometri dersi, Uzay Nokta Doğru ve Düzlem konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf geometri testleri.

12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

TEST 1

1. Düzlemde aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) iki doğru kesişir.
B) iki doğru aykırı olabilir.
C) Dört noktadan yalnız bir doğru geçer.
D) İki doğru kesişiyor ise yalnız bir ortak noktaları vardır.
E) iki doğru her zaman dik kesişir.

2. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Üç nokta her zaman aynı düzlemde bulunur.
B) Dört nokta her zaman aynı düzlemde bulunmayabilir.»
C) Bir düzlem ile bir doğrunun ortak noktası olmayabilir.
D) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek paralel doğru çizilebilir.
E) Düzlemde bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tek paralel doğru çizilebilir.

3. R³ te verilen aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek paralel doğru çizilebilir.
II. Bir düzleme dik olan farklı iki doğru birbirine paraleldir.
III. Bir doğru bir düzleme dik ise, bu düzlem üzerindeki tüm doğrulara da diktir.

A) I
B) II ve III
C) I, II, III
D) I ve III
E) II

4. Düzlemde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üç doğru bir noktada kesişebilir.
B) Üç doğru bir noktada dik olarak kesişebilir.
C) Üç doğru üç noktada ikişer ikişer kesişebilir.
D) Üç doğru kesişmeyebilir.
E) Üç doğru çakışabilir.

5. Uzayda aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Kesişen iki doğrudan bir düzlem geçer.
II. Bir doğru ve üzerindeki bir nokta bir düzlem belirtir.
III. Aykırı iki doğrudan bir düzlem geçer.
IV. Paralel iki doğrudan bir düzlem geçer.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I ve I
D) II ve IV
E) I, III ve IV

6. R³ te verilen aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Üç düzlem birbirini dik kesebilir.
II. Üç doğru birbirini dik kesebilir.
III. Bir doğru, kesişen iki düzlemin her ikisine de paralel olabilir.
IV. Bir doğru, kesişen iki düzlemin her ikisini de dik kesebilir.

A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) I, II, III ve IV

7. Uzayda bir doğru ile bir düzlem için verilen aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Doğru düzlemin içinde olabilir.
B) Doğru düzleme paralel olabilir.
C) Doğru düzleme dik olabilir.
D) Doğru düzlemi iki noktada kesebilir.
E) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir.

8. R³ te verilen farklı üç doğru için aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) İkişer ikişer farklı üç noktada kesişebilir.
B) Üçü bir noktada kesişebilir.
C) İkisi paraleldir. Diğeri bunları kesebilir.
D) Üçü de birbirine paralel olabilir.
E) İkisi kesişebilir. Diğeri bunlara paraleldir.

9. Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?
I. Uzayda farklı iki noktadan bir tek doğru geçer.
II. Uzayda bir doğru üzerinde bulunmayan farklı üç noktadan bir ve yalnız bir düzlem geçer.
III. Uzayda bir düzlemin dışında en az bir nokta vardır.

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir noktadan bir çok doğru geçer.
B) Uzayda bir noktadan bir çok düzlem geçer.
C) iki noktadan bir çok düzlem geçer.
D) ikişer noktaları ortak olan iki doğru çakışıktır.
E) Bir düzlemdeki bir doğrunun bazı noktaları bu düzlem içinde olmayabilir.

11. Aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir düzlem uzayı iki yarı uzaya ayırır.
B) Herhangi bir doğru üzerinde en az iki nokta ve dışında en az bir nokta vardır.
C) Uzayda bir doğru ile dışındaki bir noktadan, bir ve yalnız bir düzlem geçer.
D) Uzayda bir doğrudan bir düzlem geçer.
E) Uzayda kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir.

12. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Aykırı iki doğru bir düzlem belirtir.
B) Bir doğru ile bir düzlemin ortak noktası olmayabilir.
C) Dört nokta aynı düzlemde bulunmayabilir.
D) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir.
E) iki nokta doğrusaldır.

13. Altı tane paralel doğru bulundukları düzlemi kaç bölgeye ayırır?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

14. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A) Uzayda iki doğru aykırı değil ise paraleldir.
B) Uzayda bir doğruya üzerindeki bir noktadan yalnız bir dik doğru çizilir.
C) Uzayda bir doğruya dışındaki bir noktadan birden çok paralel doğru çizilir.
D) Uzayda üç farklı doğru bir noktada dik kesişebilir.
E) Düzleme dışındaki bir noktadan yalnız bir paralel doğru çizilir.

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply