17. Yüzyıl Celali İsyanları

0

17. Yüzyıl Celali İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Celali isyanları hakkında bilgi.

Celali İsyanları
17. Yüzyıl Celali İsyanları

Osmanlı Devleti’ni sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden önemli ölçüde etkileyen Celali isyanları Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozoklu Celal’e kadar uzanmaktadır.

Celali isyanlarının Nedenleri

* Savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanması neticesinde askerden kaçanların Anadolu’da huzuru bozmaya başlamaları

* Tımar sisteminin bozulması ve iltizamın yaygınlaşması

* Vergilerin ağırlaştırılması

* Adaletsiz vergi toplanması

* Köylülerin toprağını terkederek eşkıyalığa başlaması

* Merkezi otoritenin zayıflaması ve devlet adamlarının yetersizliği

Celali isyanları daha yoğun bir şekilde I. Ahmet ve IV. Murat dönemlerinde görülmüştür. Bu isyanlar kuvvet ve şiddet yoluyla bastırılma yoluna gidilmiştir. Celali isyanlarının başlıcaları; Deli Hasan, Karayazıcı, Kalenderoğlu, Canbolatoğlu ve Tahvil Ahmet isyanlarıdır.


Leave A Reply