18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri

0

18. yüzyılda Osmanlı Venedik, Avusturya ile lan ilişkileri nasıldı? Pasarofça Antlaşması hakkında bilgi.

18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri

Kutsal ittifak Savaşları sonucunda Venedik yönetimine bırakılan Mora’daki Ortodoks halk, Venediklilerin baskıları nedeniyle Osmanlı Devleti’nden yardım istemekteydi. Bu sırada Venedikli korsanlar Ege Denizi’ndeki Osmanlı gemilerine saldırınca Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’nın Venedikliler tarafından çiğnendiğini söyleyerek Venedik’e savaş açtı.

Osmanlı orduları, Mora Yarımadası’nı geri almayı başardı. Bunun üzerine bölgedeki güçler dengesinin bozulmasını istemeyen Avusturya, Karlofça Antlaşması’na göre bölgedeki statünün kendi garantisi altında olduğunu söyleyerek Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Venedik’e karşı üstün bir durumda olan Osmanlı Devleti, Avusturya’nın Belgrat’ı almasını engelleyemeyince İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculukları sonucunda barış yapmayı kabul etti.

imzalanan Pasarofça Antlaşması’na göre;

✓ Belgrad, Temeşvar, Banat, Küçük Eflak ve Kuzey Sırbistan Avusturya’ya bırakılmıştır.

✓ Mora Osmanlı Devleti’ne, Hersek ve Dalmaçya kıyılarındaki bazı kaleler Venediklilere verilmiştir.

Bu antlaşmayla;

✓ Belgrad’ın Avusturya’ya geçmesi, Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki varlığını sona erdirmiştir. Belgrat’ı alan Avusturya, Balkanlara inmeye başlamıştır.

✓ Eflak ve Boğdan’da halktan alınan vergiler azaltılmıştır. Böylece Eflak ve Boğdan halkının Osmanlı Devleti’ne bağlılığının artırılması amaçlanmıştır.

✓ Antlaşma sonrasında Osmanlı Devleti, Avrupa’ya karşı barış yanlısı bir siyaset izlemiştir. Bu dönemde Avrupalı devletlerle olan diplomatik ilişkilere önem verilmiştir. Böylece Lale Devri başlamıştır.

✓ Antlaşmanın imzalanmasında arabuluculuk yapan İngilizlere daha önce verilmiş olan kapitülasyon hakları genişletilmiştir.

✓ Osmanlı Devleti, Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.


Leave A Reply