1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Hakkında Bilgi

0

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması nedenleri, maddeleri ve sonuçları nelerdir? 1833 Hünkar Antlaşması hakkında bilgi.

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması;

Osmanlı Devleti Mısır isyanının bastırılmasına rağmen, yeni

bir saldırı ihtimaline karşı Rusya ile 1833’te Hünkar İskelesi Antlaşması nı imzaladı.

Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:

✓ Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardımcı kuvvet gönderecek, bu ordunun masrafları Osmanlı Devleti tarafından karşılanacaktır.

✓ Rusya’ya bir saldırı olursa Rusya’nın isteğiyle Osmanlı Devleti Boğazları diğer devletlerin savaş gemilerine kapayacaktır.

✓ Antlaşma 8 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Hünkar İskelesi Antlaşması’nın sonucunda;

Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’nın himayesi altına girmiştir.

Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.

Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği artmış; İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki çıkarları tehlikeye düşmüştür.

Osmanlı Devleti, Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son defa tek başına kullanmıştır.

Osmanlı Devleti, Boğazlarla ilgili olarak ilk defa başka bir devlete karşı yükümlülük altına girmiştir.

Hünkar İskelesi Antlaşması, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım etme bahanesiyle bölgedeki etkinliğini artırmasına neden olacağı için İngiltere ve Fransa, bu antlaşma şartlarının uygulamaya geçmesine neden olabilecek her türlü gelişmeyi engellemek istemişlerdir. Antlaşmanın geçerlilik süresi olan 8 yıl dolana kadar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı dikkatli olmuşlardır.


Leave A Reply