19 Mayıs Konulu Kompozisyon

0

19 Mayıs’ın Türk tarihindeki yeri ve önemi ile ilgili yazı / kompozisyon. Bu yazıda 19 Mayıs değeri, yaratan ruh ve 19 Mayıs’ın getirdikleri konu edinilmiştir.

19 Mayıs Mesajları

Advertisement

19 MAYIS RUHU

Bir vatan kurtarmanın, yeni bir vatan kurmanın heyecanı ve azmi, 19 Mayıs 1919 günü başlar. Bu azim ve heyecanın odak noktası, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ülkücü ruhlarını tutuşturan millet ve vatan sevgisidir. Bu sevgide asil milletimizin hür, bağımsız ve mutlu yaşama özlemi vardır. Şairin dediği gibi:

Ondokuz Mayıs’ta yurda bir bahar geldi,
Cümlemizin yüzü güldü.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar…
Yürüdük biraz güç, biraz bîhuzur,
Yolumuzda diken yerine süngüler,
Bir meclis kuruldu Sivas şehrinde,
Alın yazımız yazıldı.
Yine başımızda Mustafa Kemal,
Düşündü, ağladık; güldü, sevindik.

Acımızın ve sevincimizin olgunlaştırdığı hürriyet ağacı 1922 yılının 9 Eylülünde, Ege kıyılarında meyvesini verdi. Sarışın başın mavi çizgisi, yarının mutlu Türkiye’sine doğru uzanıyor, Akdeniz kollarını açmış, zafer ordularını kucaklıyor, böylece vatan kurtuluyordu.

Advertisement

19 Mayıs 1919, inanarak, güvenerek başlanan her işin zaferle sonuçlanacağını gösterir. Türk gençliğine armağan edilen Gençlik ve Spor Bayramı, gelecek nesillerin, vücut sağlığı yanında, ahlakın üstün değerlerine de sahip birer vatandaş olmalarını sağlayan irade ve çalışkanlığın dile geldiği gün olarak da ayrı bir değer taşır.

Türk gençliği, tarih boyunca övünç kaynağımızdır. Geleceğin ileri ve mutlu Türkiye’si onun omuzlarında yükselecektir.


Leave A Reply