19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları

0

19. Yüzyıl ıslahatlarının yapılmasındaki amaçlar nelerdir? Islahatların nedenleri hakkında bilgi.

19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları

Advertisement

Gerileme Dönemi’nde uygulanan ıslahatların yetersiz olması nedeniyle Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, daha önceki dönemlerden farklı olarak her alanda Avrupa örnek alınarak ıslahat yapmayı amaçlamıştır. Bu dönemde, Fransız ihtilali’nin de etkisiyle Avrupa’da yaygınlaşan demokratikleşme alanındaki gelişmeler Osmanlı toplumunu da etkilemiştir. Bunun yanında, Sanayi inkılabı nedeniyle Osmanlı Devleti, ekonomik alanda da yenilikler yapmak zorunda kalmıştır.

XIX. yüzyıldaki ıslahatlar; askeri, hukuki, ekonomik, eğitim, idari alanlarında yoğunluk kazanmıştır. Bu ıslahatların yapılmasında;

✓ Halkın gözünde güvenilirliğini yitirmiş olan merkezi otoriteyi güçlendirmek,

✓ Askeri alanda yenilikler yaparak toprak kaybını önlemek,

Advertisement

✓ Uluslararası alandaki saygınlığı yeniden kazanmak,

✓ Ulusçuluk akımının yaygınlaşmasından sonra azınlıkların imparatorluktan ayrılmalarını engellemek

✓ Avrupa’daki gelişmeleri Osmanlı Devleti’ne kazandırarak imparatorluğun modernleşmesini sağlamak

✓ Ekonomik sorunları çözmek

✓ Avrupalı devletlerin siyasi desteğini sağlamak

✓ Osmanlı hukuk sistemini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek

Advertisement

✓ Toplumsal alanda eşitlik anlayışını sağlamak,

✓ Osmalı toplumunun aydınlanmasını sağlamak

✓ Batı tarzı eğitim anlayışını Osmanlı ülkesine kazandırmak

amaçları etkili olmuştur.


Leave A Reply