19. Yüzyıl Sırp İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan sırplar, Sırp isyanı nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi.

19. Yüzyıl Sırp İsyanları

Advertisement

Sırpların isyan etmesinin bazı nedenleri şunlardır:

✓ Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin Sırpları kışkırtması

✓ Sırplar arsında milliyetçilik düşüncesinin yayılması

✓ Sırbistan’da görev yapan memurların ve yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları

Advertisement

✓ Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması

1804 yılında Kara Yorgi önderliğinde ayaklanan Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi. Bu sırada Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1806 – 1812 yılları arasındaki savaşların devam ediyor olması Osmanlı Devleti’nin isyanı bastırmasını geciktirmiştir.

1812 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Bükreş Antlaşması’yla Sırplara çeşitli imtiyazlar verilmiştir.

Ancak bağımsız olmak isteyen Sırplar bu haklarla yetinmeyerek tam bağımsızlık isteğinde bulunmuş ve 1815’te Miloş Obronoviç önderliğinde tekrar ayaklanmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Rusya’nın olaya karışmasını önlemek amacıyla 1829’da Miloş’u Sırp Prensi tayin ederek Osmanlı Devleti’ne bağlı Sırbistan Prensliği’nin kurulmasını sağlamıştır.

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1829 Edirne Antlaşması ile özerklik kazanan Sırplar, Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1878).

Bir devletin kendine bağlı bölgelerden bazılarına içişlerinde serbestlik vermesine özerklik denir. Özerk devletler içişlerinde serbest olmalarına karşın, dışişlerinde serbest hareket edemezler. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda dış baskılar sonucunda, Balkanlarda yaşayan azınlıklara özerklik vermek zorunda kalmıştır. Bu durum azınlıkların bağımsızlık için mücadele etmelerini hızlandırmıştır.

Advertisement


Leave A Reply