19. Yüzyılda Avrupa

0

19. Yüzyıl Avrupa’sına kısa bir bakış. 19. Yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili olarak maddeler halinde ve kısaca bilgilerin verildiği sayfamız.

1900 Yılında Avrupa

1900 Yılında Avrupa

VİYANA KONGRESİ (1814-1815)

Advertisement

Kongre Avusturya Başbakanı Metternich başkanlığında, Fransız ihtilalinin etkilerini ortadan kaldırmak, mutlak yönetimlerin devamını sağlamak, katılan devletlerin çıkarlarını korumak amacıyla toplanmıştır.

Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere birleşip bir kutsal bağlaşma imzaladılar. Bu antlaşmanın amacı hükümdarların kutsal haklarını korumaktır. (Osmanlı Devleti kongreye katılmadı.)

NOT: Viyana Kongresi (1815-1830) yılına kadar geçen döneme Restorasyon (eskiyi geri getirme) dönemi denir. Avrupa devletleri eskiyi geri getirmek için gerektiğinde silah kullanmışlardır. Ancak, Fransız ihtilalinin getirdiği yeni fikirleri, liberalizm ve milliyetçilik akımlarını durdurmak mümkün olmamıştır.

1830 İHTİLALLERİ

Advertisement

1830 yılında Avrupa’yı Fransa’dan başlamak üzere, yeni bir ayaklanma dalgası başladı.
SONUÇLARI:

1. Belçika, Hollanda’dan ayrılarak yeniden bağımsızlığını kazanmıştır.

2. Fransa ve İngiltere’de yönetim liberallerin eline geçmiştir.

3. Avrupa’daki liberalizm ve milliyetçilik akımları daha da hızlanmıştır.

4. İsveç ve Norveç birleşik krallığı yıkılmış. İsveç ve Norveç devletleri kurulmuştur.

NOT: Osmanlı Devleti’nden ayrılan Yunanistan bağımsız olmuştur.

Advertisement

1848 İHTİLALLERİ

Bu ayaklanma liberal olmaktan çok işçilerin ve onları destekleyen aydınların katıldığı bir ayaklanmadır.

SONUÇLARI:

1. Fransa’da önce Cumhuriyet ve bir süre sonra da İmparatorluk kurulmuştur.

2. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika’da krallar uyruklarına yeni bir takım haklar ve anayasalar vermek zorunda kalmışlardır.

3. İngiltere’de seçim hakları genişletilmiş ve işçilere bazı haklar sağlanmıştır.

4. Almanya ve İtalya’da birlik hareketleri için ilk esaslı adımlar atılmıştır.

5. Rusya bu ihtilallerden zarar görmemiştir.


Leave A Reply