1921 Ankara Antlaşması ve Sonuçları

0
Advertisement

Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile imzalanan 1921 Ankara Antlaşması ile ilgili bilgiler ve Ankara Antlaşmasının sonuçlarının maddeler halinde belirtildiği yazımız.

ANKARA ANTLAŞMASI (20 Ekim 1921)

TBMM ile Fransa arasında imzalanan bu antlaşmanın başlıca koşulları şöyleydi :

1. Antlaşmanın imzalanması ile taraflar arasında savaş durumu sona eriyordu.

2. Türkiye-Suriye sınırı, Hatay dışarda kalmak koşuluyla şimdiki durumuyla çizildi.

3. Antlaşmanın imzalanmasından itibaren iki ay içinde Türk kuvvetleri sınır hattının kuzeyine, Fransızlar güneyine çekileceklerdi.

Advertisement

4. Tarafların çekildiği topraklarda genel af ilan edilecekti.

5. İskenderun ile Antakya için Fransızlar özel bir yönetim sistemi kuracaktı. Burada Türkçe resmi dil olacak ve bölge halkının kültürlerini geliştirmek için her türlü kolaylık sağlanacaktı.

ANKARA ANTLAŞMASININ SONUÇLARI

a. İlk kez, Anlaşma Devletlerinden biri TBMM’nin kurduğu düzeni ve Misak-ı Milli’yi kabul etti.

Bu antlaşma, TBMM’nin tanınması ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir.

b. Bu antlaşma ile Türkiye’nin güneyde Irak’a kadar olan sınırı güvence altına alındı. Buradaki kuvvetler de batıya kaydırıldı.

Advertisement

c. Fransızlar ve İtalyanlar, İngiltere ve Yunanistan’dan uzaklaştılar. Yeni Türk Devleti’nin daha güçlü hale gelmesi İngiltere’yi tedirgin etmiştir.

d. Afganistan ve Sovyetler Birligi’nden sonra Fransa da Ankara Hükümeti’ni tanımış oldu.

e. Hatay’a özel bir yönetim tanındı. Böylece buranın da Türkiye’nin uzantısı olduğu Fransızlarca kabul edilmiş oldu.


Leave A Reply