1’den 100’e Kadar Fransızca Sayılar Listesi

0

1’den 100’e kadar Fransızca sayıların listesinin bir tablo şeklinde sunulduğu sayfamız. Kolaylıkla 1 ile 100 arası sayıların Fransızca karşılıkları.

Fransa

Advertisement

1’den 100’e Kadar Fransızca Sayılar Listesi

Aşağıdaki tablo ile 1 ile 100 arası tüm sayıların Fransızca karşılığını kolaylıkla bulabileceksiniz. Fransızca bir asır kadar önce bir dünya dili iken şu anda tahtını İngilizce’ye kaptırmış olsa dahi Fransızca’nın dünya üzerinde sıklıkla konuşulan ve önemini azalsa dahi kaybetmeyen bir dil olduğunu unutmayalım. İşte 1’den 100’e kadar olan sayıların Fransızca karşılıkları :

SayıTürkçesiFransızcası
0 Sıfır Zéro
1 Bir Une/Un
2 İki Deux
3 Üç Trois
4 Dört Quatre
5 Beş Cinq
6 Altı Six
7 Yedi Sept
8 Sekiz Huit
9 Dokuz Neuf
10 On Dix
11 On bir Onze
12 On iki Douze
13 On üç Treize
14 On dört Quatorze
15 On beş Quinze
16 On altı Seize
17 On yedi Dix-sept
18 On sekiz Dix-huit
19 On dokuz Dix-neuf
20 Yirmi Vingt
21 Yirmi bir Vingt-et-un
22 Yirmi iki Vingt-deux
23 Yirmi üç Vingt-trois
24 Yirmi dört Vingt-quatre
25 Yirmi beş Vingt cinq
26 Yirmi altı Vingt-six
27 Yirmi yedi Vingt-sept
28 Yirmi sekiz Vingt huit
29 Yirmi dokuz Vingt-neuf
30 Otuz Trente
31 Otuz bir Trente et un
32 Otuz iki Trente-deux
33 Otuz üç Trente-trois
34 Otuz dört Trente-quatre
35 Otuz beş Trente-cinq
36 Otuz altı Trente-six
37 Otuz yedi Trente-sept
38 Otuz sekiz Trente-huit
39 Otuz dokuz Trente-neuf
40 Kırk Quarante
41 Kırk bir Quarante-et-un
42 Kırk iki Quarante-deux
43 Kırk üç Quarante-trois
44 Kırk dört Quarante-quatre
45 Kırk beş Quarante-cinq
46 Kırk altı Quarante-six
47 Kırk yedi Quarante-sept
48 Kırk sekiz Quarante-huit
49 Kırk dokuz Quarante-neuf
50 Elli Cinquante
51 Elli bir Cinquante-et-un
52 Elli iki Cinquante-deux
53 Elli üç Cinquante-trois
54 Elli dört Cinquante-quatre
55 Elli beş Cinquante-cinq
56 Elli altı Cinquante-six
57 Elli yedi Cinquante-sept
58 Elli sekiz Cinquante-huit
59 Elli dokuz Cinquante neuf
60 Altmış Soixante
61 Altmış bir Soixante-et-un
62 Altmış iki Soixante-deux
63 Altmış üç Soixante-trois
64 Altmış dört Soixante-quatre
65 Altmış beş Soixante-cinq
66 Altmış altı Soixante-six
67 Altmış yedi Soixante-sept
68 Altmış sekiz Soixante-huit
69 Altmış dokuz Soixante-neuf
70 Yetmiş Soixante-dix/Septante
71 Yetmiş bir Soixante-et-onze
72 Yetmiş iki Soixante-douze
73 Yetmiş üç Soixante-treize
74 Yetmiş dört Soixante-quatorze
75 Yetmiş beş Soixante-quinze
76 Yetmiş altı Soixante-seize
77 Yetmiş yedi Soixante-dix-sept
78 Yetmiş sekiz Soixante-dix-huit
79 Yetmiş dokuz Soixante-dix-neuf
80 Seksen Quatre-vingts
81 Seksen bir Quatre-vingt-un
82 Seksen iki Quatre-vingt-deux
83 Seksen üç Quatre-vingt-trois
84 Seksen dört Quatre-vingt-quatre
85 Seksen beş Quatre-vingt-cinq
86 Seksen altı Quatre-vingt-six
87 Seksen yedi Quatre-vingt-sept
88 Seksen sekiz Quatre vingt-huit
89 Seksen dokuz Quatre-vingt neuf
90 Doksan Quatre-vingt-dix
91 Doksan bir Quatre-vingt-onze
92 Doksan iki Quatre-vingt-douze
93 Doksan üç Quatre-vingt treise
94 Doksan dört Quatre-vingt quatorze
95 Doksan beş Quatre-vingt quinze
96 Doksan altı Quatre-vingt seize
97 Doksan yedi Quatre-vingt dix sept
98 Doksan sekiz Quatre-vingt dix huit
99 Doksan dokuz Quatre-vingt dix neuf
100 Yüz Cent


Leave A Reply