2. Basileios Kimdir?

0
Advertisement

2. Basileios Kimdir? 2. Basileios hayatı, Bizans İmparatorluk dönemi, imparatorluğu hakkında bilgi.

2. Basileios;Bizans imparatorudur (?875-?1025). Hükümdarlık dönemi: 976-1025. II. Romanos’un (959-963) oğludur. Kardeşi VIII. Konstantinos ile küçük yaşta babasız kalınca anneleri Theophano, naibe olarak yönetimi ele aldı. Dönemin güçlü komutanı Nikephoros Phokas (963-969), onun ölümünden sonra da İoannes Tsimiskes (969-976) ile evlenerek imparator olmalarını sağladıysa da oğullarının haklarını korudu. İoannes Tsimiskes’in ölümü üzerine amcaları hadım Basileios’un desteğiyle II. Basileios ve VIII. Konstantinos, ortak imparator ilan edildiler. 985’te II. Basileios tahta sahip oldu.

II. Basileios

Kaynak : wikipedia.org

Bulgar Çan Samuel ile yaptığı ilk savaş başarısızlıkla sonuçlandı (986). 987’de önceki imparatorlardan Nikephoros Phokas’ın yeğeni Bardas Phokas birlikleri tarafından imparator ilan edilince zor durumda kaldı, Rus Prensi Vladimir’in askeri yardımıyla kurtuldu; kız kardeşi Anna ile Vladimir’i evlendirdi. Bu evlilikle Rusya’nın Hristiyanlaşması başladı. Anadolu’daki ayaklanmaları bastırmaya yönelen II. Basileios, Mısır Fatimileri ile de uğraştı. Bu arada Bulgar Çan Samuel, Yunanistan’a kadar uzanan bir sefer düzenledi. Ancak, Bizans Komutanı Nikephoros Uranos’a yenilmekten kurtulamadı (997). Bu yenilgiye karşın 1001’de yeniden harekete geçen Çar Samuel, bu kez II. Basileios ile karşı karşıya kaldı. Savaş Bizans’m zaferiyle sonuçlandı (1004). Temmuz 1014’te kuşatılan Bulgar Ordusu yok edilince, tutsak edilen 15 bine yakın asker gözlerine mil çekilerek savaş alanından kaçan Çar Samuel’e gönderildi.

Bu tutumu yüzünden II. Basileios’a Bulgarokton (Bulgarkıran) sıfatı verildi. 1018’de II. Basileios tüm Balkanlar’ı ele geçirdi. Ölümüne kadar iç düzenlemelerle uğraştı. Yarım yüzyıla yaklaşan saltanatı Bizans’ın en parlak dönemlerinden biridir. İmparatorluğun sınırları batıda İtalya’nın güneyi ve Adriya Denizi’nden, doğuda Kafkaslar’a, kuzeyde Kırım’dan güneyde Suriye’ye kadar yayıldı. Öldüğünde yerine 50 yıldır yaşantısını dinsel ayinler ve eğlencelerle geçiren kardeşi ve ortak imparator VIII. Konstantinos geçti.


Leave A Reply