2. Kılıç Arslan Kimdir? Anadolu Selçuklu Devletinin En Önemli Hükümdarı

0
Advertisement

2. Kılıç Arslan kimdir? 2. Kılıç Arslan’ın hayatı. 2. Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklu Devleti önemli olaylar ve tarihi hakkında bilgi

Selçuklu Sultanlığı, 1190

Selçuklu Sultanlığı, 1190 – Kaynak: commons.wikimedia.org

2. Kılıç Arslan; Anadolu Selçuklu sultanıdır (? Aksaray – Konya 1192).

Hükümdarlık dönemi: 1155-1192.

I. Kılıç Arslan’ın torunu ve I. Mesut’un oğludur. 1144’te Elbistan’ın fethi üzerine babası onu buraya melik atadı. Babasıyla birlikte Haçlılara karşı savaştı. Sultan Mesut Kilikya Seferi’nden dönüşünde hastalandı. Türk töresine uygun olarak üç oğlu arasında paylaştırdı. Büyük oğlu Kılıç Arslan sultan unvanıyla Konya’da tahta çıkacak, ötekilere de melik unvanıyla kendilerine verilen vilayetlere gideceklerdi. Sultan Mesut tüm beylerin huzurunda tahtından inerek oğlunu tahta çıkardı. Böylece II. Kılıç Arslan resmen sultan ilan edildi (1155).

II. Kılıç Arslan, hükümdarlığının ilk yıllarında tahtta hak ileriye sürerek ayaklanan kardeşleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Ortanca kardeşini yakalatıp öldürdü. 1156’da Maraş’a yürüdü ve kenti ele geçirdi. Topraklarına saldıran Suriye Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi üzerine yürüdü. 1157’de Anteb’i (Ayıntab) ele geçirdikten sonra Raban’ı kuşattı. Artan kuvveti rakiplerini telaşa düşürdü. Başta Bizans olmak üzere yöredeki beyler bir ittifak kurdular. Kılıç Arslan bu işbirliğini bozmak için harekete geçtiyse de başarılı olamadı ve 1162′ de İstanbul’a gitti. İmparator I. Manuel Komnenos ile buluştu. 1163’te Danişmendliler üzerine yürüdü.

1165’te Elbistan, Darende ve Tohma Suyu kıyılarını, 1169’da da Kayseri ve Zamantı yöresini Danişmendilerd’en aldı. Daha sonra kardeşi Şehinşah üzerine yürüdü. Ankara ve Çankırı’yı ele geçirdi. 1171’de Malatya’yı kuşattıysa da bir süre sonra kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı ve Kayseri’ye döndü. 1175’te Danişmendlilerin elindeki tüm kentleri alarak beyliğe son verdi. Kılıç Arslan’ ın giderek Bizans İmparatorluğu için ciddi bir tehlike haline geldiğini gören İmparator Manuel Komnenos, komuta ettiği bir orduyla Kılıç Arslan’a karşı harekete geçti.

2. Kılıç Aslan

Kılıç Arslan II Türbesi, Konya Alâeddin Camii avlusunda – Kaynak: commons.wikimedia.org

Miryokefalon Savaşı

Bizans Ordusu Miryokefalon’un (Hoyran Gölü ile Kumdanlı arasındaki dar bölge) bulunduğu dar ve sarp vadiye girdi. Pusuda bekleyen Türk Ordusu, her yandan hücuma geçerek düşmanı ok yağmuruna tuttu. Korkunç bir bozguna uğrayan ve pek çok kayıplar veren İmparator Manuel Komnenos sultana barış önerisinde bulundu. Sultan, Eskişehir’deki istihkâmların yıkılması koşuluyla bu öneriyi kabul etti (Eylül 1176). Myriokephalon zaferi Türk ve Bizans tarihinin önemli olaylarından biridir. Kılıç Arslan batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonra doğuya yöneldi. 1178’de Malatya’yı aldı. Bir ara Selahattin Eyyubi ile çekişmeye girdiyse de 1180’de Malatya’ya döndü ve ilerlemiş yaşına karşın Batı Anadolu’da yeni fetihler yaptı.

Son Yılları ve Taht Kavgaları

İlerlemiş yaşı nedeniyle ülkeyi eski Türk töresine göre 11 oğlu arasında paylaştırdı (1185). Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırırken, yaşamının son günlerini huzur içinde geçirmeyi umuyordu, ancak oğullarının saltanat kavgasına girmeleri huzurunu kaçırdı. Büyük oğlu Melikşah babasına karşı savaş açtı. Kendisini zorla veliaht yaptırarak Konya’da tahta oturdu (1189). Bu arada Anadolu’ya giren Üçüncü Haçlı Ordusu, Konya’ya girdi (1190). Kılıç Arslan’ın barış önerisini kabul ederek Kudüs’e doğru yola çıktılar.

Advertisement

Oğlu Melikşah’ın yanında göz altında tutulan Sultan Kılıç Arslan bir fırsatını bulup oğlu Nurettin’in yanına gitti. Daha sonra öteki oğullarını dolaştı, ancak hiçbirinden sevgi ve saygı görmedi. Sonunda küçük oğlu Gıyasettin Keyhüsrev onu saygıyla karşıladı. Kılıç Arslan da onu veliaht ilan etti. Birlikte Melikşah’ın üzerine Konya’ya yürüdüler. Melikşah, Aksaray’a kaçtı. Kılıç Arslan son bir kez daha tahta oturdu. Melikşah’ı izleyerek Aksaray’a geldi. Burada hastalandı ve Konya’ya dönerken yolda 80 yaşlarında öldü.


Leave A Reply