2. Murat Dönemi Önemli Olaylar

0
Advertisement

Osmanlı Padişahlarından 2. Murat döneminde olan önemli olaylar, faaliyetler nelerdir? 2. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler

II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)

Anadolu’daki Faaliyetler

Mustafa Çelebi İsyanı

Mehmet Çelebi’nin ölümünden sonra Mustafa Çelebi II. Murat döneminde Bizans’ın kışkırtması ile yeniden ayaklandı. II. Murat, Mustafa Çelebi’yi öldürterek bu sorunu tamamen çözmeyi başardı.

Advertisement

Şehzade Mustafa İsyanı

II. Murat, Bizans’ın Çelebi Mustafa’yı isyan için kışkırtması üzerine istanbul’u kuşattı. Bunun üzerine Bizans, II. Murat’ın kardeşi olan Şehzade Mustafayı kışkırtarak isyan etmesini sağladı. Şehzade Mustafa, Germiyan ve Karaman beyliklerinden topladığı kuvvetlerle Bursa’yı kuşatınca II. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırarak 1423’te isyanı bastırdı.

II. Murat döneminde isyanların bastırılmasından sonra Menteşe ve Aydınoğulları toprakları tekrar Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Ayrıca Germiyanoğulları toprakları da, Ger-miyanoğlu Yakup Bey’in vasiyeti üzerine Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece II. Murat döneminin sonunda Anadolu’ daki siyasi birlik önemli ölçüde sağlanmış oldu.

Balkanlardaki Faaliyetler

Advertisement

II. Murat döneminde, Anadolu’da sorun çıktığında Balkanlar’da barışçı hareket etmek ve savunma yapmak; Balkanlar’ da sorun çıktığında ise Anadolu’da barış yapmak esasına dayalı bir politika izlenmiştir.

Venedikliler, Osmanlıların Adriyatik ve Ege denizlerine açılmalarını ticari çıkarları nedeniyle istemiyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin Adriyatik ve Ege kıyılarına ulaşması Venediklilerle yeni sorunlar yaşanmasına neden oldu.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Venediklilere ait olan bazı toprakları alması üzerine 1430’a kadar sürecek olan Osmanlı Venedik savaşları başladı. Bu savaşlar sonunda Selanik, Yanya, Serez Orta ve Güney Arnavutluk Osmanlı yönetimine alındı ve Venedik ile barış yapılarak savaşlara son verildi.

II. Murat’ın Balkanlarda fetihlere devam edeceğini anlayan Sırplar ve Macarlar, Karamanoğulları ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yaptılar. Bunun üzerine II. Murat önce Macarlar üzerine yürüyerek onları yendi, ardından Anadolu’ya geçerek Karamanoğullarını da yenmeyi başardı. Bundan sonra tekrar Balkanlara geçen II. Murat, Sırbistan’ı ele geçirdi, Belgrad’ı kuşattıysa da alamadı.

Advertisement

Bu gelişmeler üzerine Balkan ulusları Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturdular. Macaristan, Lehistan, Sırbistan, Eflak ve Papalık kuvvetlerinden oluşan bu ordu, Osmanlı kuvvetlerini 1443’te yenmeyi başardı.

II. Murat aynı anda Anadolu’da Karamanoğulları ve Balkanlar’da Haçlı ittifakı ile baş edemeyeceğini anlayınca barış isteğinde bulundu ve 1444’te Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması nı imzaladı.

Edirne Segedin Antlaşması’na göre;

✓ Bulgaristan’ın Osmanlı toprağı olduğu tanındı.

Advertisement

✓ Sırp Prensliği, Osmanlılara vergi vermek koşulu ile yeniden kuruldu.

✓ Eflak’ın Osmanlılara vergi vermeye devam etmesi, fakat Macar egemenliğinde kalması kararlaştırıldı.

✓ Tuna Nehri Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında sınır kabul edildi ve antlaşmanın on yıl sürmesi kararlaştırıldı.

Varna Savaşı (1444)

Advertisement

II. Murat, Edirne Segedin Antlaşmasından sonra Anadolu’ya dönerek Karamanoğullarını tekrar itaat altına aldıktan sonra tahta 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’i geçirdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Balkan ulusları yeni bir Haçlı ordusu oluşturarak harekete geçti. Osmanlıların Anadolu’dan Balkanlara kuvvet geçirmesini engellemek için Venedik gemileri Çanakkale Boğazı’nı ablukaya aldı.

Bu sırada yeniçeriler, Edirne’de ayaklandılar. Buçuktepe İsyanı adı verilen bu isyan, yeniçerilerin maaşlarına zam yapılarak bastırıldı.

Bu durum karşısında devlet adamlarının ve II. Mehmet’in isteği üzerine II. Murat tekrar tahta geçti.

Osmanlı ordusu Haçlı ordusunu Varna Savaşı’nda yenmeyi başardı.

Advertisement

Varna Zaferi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda daha önce aldığı yenilgilerin izlerini sildi ve Balkanlar’daki Osmanlı egemenliğini daha da artırdı.

II. Kosova Savaşı (1448)

Varna Zaferi’nden bir süre sonra Arnavutluk’ta İskender Bey Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti. durumdan yararlanmak isteyen Avrupalılar Osmanlı ilerleyişini durdurmak için tekrar bir Haçlı ittifakı oluşturdular. II. Murat, bu Haçlı ordusunu da II. Kosova Savaşı’nda yendi. II. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Tuna Nehri’nin güneyindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

II. Kosova Savaşı sonucunda;

Advertisement

✓ Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. Bu savaştan sonra Avrupalılar 1683 yılına kadar yeni bir Haçlı ordusu kuramadılar.

✓ Osmanlı Devleti’nin islam dünyasındaki saygınlığı arttı.

II. Murat Dönemi’ndeki Diğer Gelişmeler

✓ Yönetim konusunda bilgili devlet adamı yetiştirmek amacıyla Edirne’deki sarayda Enderun Mektebi açıldı.

Advertisement

✓ Kapıkulu ordusuna asker yetiştirmek amacıyla Devşirme Sistemi uygulanmaya başlandı.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply