2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir? Taban Puanları & Başarı Sıralamaları

0

2 Yıllık sağlık bölümleri nelerdir? 2 Yıllık sağlık bölümleri tanıtımları ve taban puanları ve başarı sıralamaları.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları & Başarı Sıralamaları

Sağlık ile ilgili 2 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sağlık sektöründe yer almak isteyen ve ara eleman olarak kısa zamanda hayata atılmak isteyen kişiler aşağıdaki tablodan faydalanabilirler.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Tıp Teknisyeni

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum
yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi
yapan kişidir

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama
kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden
kişidir

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve diş sağlığı teknikeri hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir. Diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.

Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Anestezi Teknikeri

Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

Anestezi Teknisyeni

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir.

Çevre Sağlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Çevre Sağlığı Teknisyeni

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

Çevre Sağlığı Teknikeri

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Diş Protez Teknikeri

Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.

Diş Protez Teknisyeni

Diş hekiminin kendisine verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini yapan kişidir.

Diş Protezcisi

Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

Diyaliz Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Teknikeri

Engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelişim ve ilgisi doğrultusunda mesleki açıdan geleceğe hazırlama, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getirmelerini sağlayan ve uygulatan kişidir.

Engelli Bakıcısı

Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapan kişidir.

Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

Fizyoterapi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Fizyoterapist

Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir

İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İlk ve Acil Yardım Teknikeri

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri

İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişidir

Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Laboratuvar Teknikeri

Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Nükleer Tıp Teknikleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nükleer Tıp Teknikeri

Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin gerekli işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip nitelikli meslek elemanıdır.

Odyometri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Odyometrist

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir

Optisyenlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Optisyen

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri

El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni

Uzman hekimin yazdığı Reçete/Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, onarımını yapan ve uygulayan kişidir.

Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Otopsi Yardımcısı

Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışacak meslek elemanıdır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

Podoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Podolog

Bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Radyoterapi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Radyoterapi Teknikeri

Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir.

Radyoloji Teknisyeni

Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sağlık Kurumları İşletmecisi

Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ara kademe yönetimi üstlenebilecek işletmecidir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıbbi Dökümantasyoncu ve Sekreter

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Tıbbi Sekreter

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşları, doktor muayenehaneleri vb. yerlerde sekreterlik görevini yerine getiren kişidir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanı

Tıbbi araç ve malzemelerin satıldığı işyerlerinde ürünleri müşteriye sunan ve satışını yapan kişidir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri

Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması, özelliklerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapan yardımcı teknik elemandır.

Yaşlı Bakımı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.


Leave A Reply