23 Nisan İle İlgili Şiirler, 23 Nisan Çocuk Bayramı İçin Uzun ve Kısa Şiirler

2
Advertisement

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirler, 23 Nisan coşkusunu yansıtan uzun kısa şiir örnekleri.

23 Nisan İle İlgili Şiirler

23 Nisan İle İlgili Şiirler

ÇOCUKLAR BİZDE BİZ ONDAYIZ

Analar sevinçle evlat doğurur
Evine, yurduna güven verecek,
Sevgiyle sararak okşar büyütür,
Bekler ki yavrusu hep yücelecek.

Tüm varlığını severek verir,
Övüne, güvene canında bulur,
Diler ki yurduna yararlı olur,
Yurdun güvencesi onlar olacak.

Çocuksuz bir dünya düşünülür mü?
Yürekten onlarsız hiç gülünür mü?
Tanrı bağışıdır yuvaya çocuk,
O kutsal sevgi hiç bölünür mü?

Sevgi denizinde çoşup taşmalı,
Hayat yolunu kolay aşmalı,
Çocuğa çağlarca kucak açmalı,
Sevgiyle başarı güç kazanacak.

Advertisement

Birlikte sevelim tüm çocukları,
Hayat bahçemizin gül fidanları,
Tutalım elinden hep ayrı ayrı,
Dünyanın temeli onlar olacak.

Verelim mutluluk biz kucak kucak,
Gülelim gönülden hep sıcak sıcak,
Ne renk, ne ırk, ne din gözetmeksizin,
Bu sevgi dünyayı böyle saracak.

Nadide BULUÇ


23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel,
Bugün sokaklar güzel…

Elimizden tutan her el
Daha sağlam,
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.

Bakın:
Geçiyor yarının büyükleri;
Şarkıları tutuyor gökleri.

Advertisement

Adnan ARDAĞI


GÜNÜMÜZDEN SESLENİŞ

Ey, bugünleri bize
Kazandıran yiğitler
Ey, kanı her filize
Hayat veren şehitler.

İnanın bize candan,
Güvenceniz olsun tam.
Dünya sonu sürecek
Bu ad, bu şeref, bir şan.

Bugün oyun, eğlence
Hazırlık daha büyük.
Sıra bize gelince
Gülecek yine Türk’lük.

Coşuyoruz yürekten
Bitmeyecek hızımız
Sallanacak, direkten
Her an Ay Yıldızımız

Selam bu mutlu günden,
Zafer dolu olanlara.
Selam patlayan günden
23 Nisanlara.

Selam şanlı orduma,
Ulu Atam’a selam.
Milletime, yurduma,
Kutlu olsun bu bayram.
Mehmet İhsan BULUR


23 NİSAN

Tarih yirmi üç nisan
Yıl bin dokuz yüz yirmi.
Ankara’da açıldı
Büyük Millet Meclisi.

Başkan seçti kendine
Meclis Büyük Önder’i,
Artık uzak değildi
Bağımsızlık günleri.

Anlamı çok büyüktür
Bu önemli tarihin,
Egemenlik kayıtsız
Ve de şartsız milletin.

Bayram oldu bu tarih
Neşe saçtı vatana,
Atatürk’ten armağan
Bu bayram çocuklara.

Advertisement

Atila Çakıroğlu


YAŞASIN 23 NİSAN

Bu tarihte açıldı
Büyük Millet Meclisi,
Duyurduk tüm dünyaya
Egemenliğimizi.

Öyle çok ki anlamı
Bu önemli tarihin,
Egemenlik kayıtsız
Ve de şartsız milletin.

Ne kadar öğünsek az
Bu şerefli tarihle,
Kutluyoruz her sene
Heyecanla sevinçle.

Atatürk’ten armağan
Çocuklara bu bayram,
Gururluyuz seninle
Yaşa Yirmi Üç Nisan

Atila Çakıroğlu


23 NİSAN

Bayramda açılan çiçek öğünsün,
Dallarda yaprakta 23 Nisan.
Milletçe kutlanan büyük bir günsün,
Bu kutsal toprakta 23 Nisan.

Bize bugünleri açan bir elsin,
Bu mutlu günlere getiren sensin.
Baharsın, çiçeksin, aşksın, emelsin,
Ümitsin şafakta 23 Nisan.

Hürriyet ateşi yanar gönülde,
En güzel arzusun en güzel gülde.
Ölümsüz bestesin nazlı bülbülde,
Şarkısın dudakta 23 Nisan.

Atamızdan bize bir emanetsin,
Gençliksin, zafersin ve hürriyetsin.
Milletin kurduğu hakimiyetsin,
Gurursun bayrakta 23 Nisan.

Tarık ORHAN

Advertisement

23 NİSAN

İlkbahar dallarda , yollarda
Yurdumun gönlünde tütüyor.
Kuş oluvermiş de hür insan
Bayramımla çın çın ötüyor.

Sevinç, Atam’dan doğan bahar
Nisan Türiye’me ilk bayrak.
Büyük Millet Meclisi’nden
Yükselmiş dalgalanarak.

Yurdumun içinde düşman ha…
Başlamış hayat içinde savaş.
Yer yer dedemle, ninemle
Yürümüş düşmana dağ ve taş.

Yirmi Üç Nisan hem tarih
Hem de yaşanan gün başa.
Her yıl yepyeni bir hızla
Düşeriz insanlar yoluna

Türküler alır bizi yürekten
Şarkılar bayramla coşar
Vatanımın tüm özgürlüğü
Sevincimden taşar da taşar

Selam sana Yirmi Üç Nisan
Selam ey ilk temel bizlerden…
Çocuk Bayramı’mla bayramlaşan
Selam sana dağlardan, denizlerden.

İbrahim Zeki Burdurlu


23 NİSAN

23 Nisan hürriyet tacı,
Yeşerdi tekrar devlet ağacı.
Yüce kamutay açıldı bugün.
Bugünde doğdu Ankara’da gün,

Hür oldu yurdun dağı, deresi,
Dört yana yetti Türklüğün sesi.
Halk, çoluk-çocuk, bağırdı yaşa
Ey başkomutan! Ey gazi Paşa!…

Sensin bugünü gösteren bize,
Sensin düşmanı getiren dize…
Türk’e şerefsin, yüce Atatürk.
Senin eserin yirmi milyon Türk.

Nasıl unutur seni bu millet…
Senin eserin bu Cumhuriyet:
Kulağımızda sesin, erkekçe:
Yücelmedesin günler geçtikçe,

Advertisement

Hürriyet için şanla,şerefle
Çarpışıyorsak bugün Kore’de
Bu, bize senin vasiyetindir.
Türk’ün zaferi hürriyetindir.

23 Nisan bizim günümüz…
Sevinçle dolu ferah gönlümüz.
23 Nisan hamiyetin,
Türk çocukları Cumhuriyetin

Sağlam, sarsılmaz temelleridir,
Ne kadar sevinsek bugün yeridir.
Tarık ORHAN


23 NİSAN

Güzel bayram, şanlı gün,
Büyük 23 Nisan!
Sensin bana Atamdan,
En kıymetli armağan.

Bugün coştu varlığım,
Setleri yıktı, taştı.
Milletimin gür sesi
Bir evreni dolaştı.

Türklük denen güneşin,
Şafakları söner mi
Bütün cihan bir olsa,
Tunç bileğim döner mi?

Kıtalar egemeni,
Devirler açmış soyum.
Bilirsiniz siz beni,
Değişmedim ben O’yum…

İ. Hakkı TALAS


ULUSAL EGEMENLİK

Ulusumun temsilcileri geldi Ankara İli’ne,
Toplandı 23 Nisan 1920‘de Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Alarak egemenliği eline,
Oldu halkım, kendinin efendisi.

Çıkıp kürsüye dedi ki Atatürk :
” Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusun, ”
Ona sahip çıkmalı her Türk,
Çünkü o senin onurun, namusun.
Ekip dikebiliyorsan isteğince bahçeni, bağını;
Dalgalandırıyorsan göklerde al bayrağını;
Elindedir ulusal egemenlik.

Yapıyorsan kendi yasanı,
Ayırıyorsan haklıyı, haksızı;
Karışamıyorsa işine başkası;
Elindedir ulusal egemenlik.

Advertisement

Ey, Türk çocuğu!
Ulusal egemenlik,
Sağlar öbür devletlerle denklik.
Ulusal egemenlik, var olmaktır varın;
23 Nisan, bayramıdır çocukların.

Türk çocuğu, Türk çocuğu!
Unutma sakın!
Ulusal egemenlik, senin doğal hakkın.


ÇOCUK BAYRAMI

Yirmi üç nisan bu gün,
Çocuklara mutlu gün.
Sevinin, koşun, gülün,
Yirmi üç nisan bu gün.

Tanrı seni korusun,
Yiğit Türk çocuğusun.
Ne hakan var, ne sultan,
Egemenlik ulusun.

Cana taze can katan,
Şirin yurdum, hür vatan,
Dünya durdukça koru,
Damarında soylu kan.

Yurt çalışmak bekliyor,
Bilgi, ahlak bekliyor,
Şeref burcunda bizi,
Şanlı bayrak bekliyor.


23 NİSAN

Bugün Yirmi Üç Nisan,
Toplandı bütün vatan,
Millet Meclisimize,
Atatürk oldu başkan.

Kaldırdı hasta yurdu
Yılmaz bir ordu kurdu,
Türk’ün şanlı sesini,
Dünyalara duyurdu.

Yükseldi bayrağımız,
Koparıldı bağımız,
Sultandan ayrılınca;
Kurtuldu toprağımız.

Türk çocuğu gül, sevin,
Yaşa yurdunda emin,
Bugünü an bayram yet;
Bugün senindir, senin.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

Advertisement

23 NİSAN

Toplarım, kaynaşın, meydanlar dolsun.
Yürek Türk Türk atsın döşte, nabzında.
İçten sevinç taşısın, gözaydın olsun,
Artık bir leke yok ayda, yıldızda…

Her canlı tek yürek olarak solur,
Bebekler dinlenir beşiklerinde..
Çocuklar gencelir, gençler güç bulur.
Hayatın mutlu eşiklerinde…

Bugün kapısını açtı her ufuk,
Egemenlik doğdu yurdun üstünde.
Her karış toprakta güler her mahlûk.
Her Nisan ayının yirmi üçünde…
Ahmet Vefa ARAY


23 NİSAN

Bu akşam doğan güneş
Sevinçli bizim kadar
İçimize olmuş eş
Kutluyor bizi bahar.

Bugün kondu vatana,
Devrimin temel taşı.
Atam armağan sana
Dedi kalbinde taşı.

Bir Türk bir dünya demek
Ulu soydan doğduk biz
Hakkımızdır öğünmek
Yücelerden yüceyiz.

Bugün 23 Nisan,
Hem bayramdır, hem bahar
Nasıl sevinmez insan
Milli Egemenlik var
Vehbi Cem Aşkun


EGEMENLİK

Hür yaşadım her zaman
Eğilmez başım benim
Bugün 23 Nisan…
Türküm ve egemenim

Böyle yaşadık, durduk
Tarih bizi bileli
Sayısız devlet kurduk
Biz dünyaya geleli.

Öldü sandı bir zaman,
Gafil düşmanlar bizi.
Lakin büyük komutan
Haykırdı sesimizi

Eğilmez başım benim,
Türküm ve egemenim
İ. Hakkı Talas

Advertisement

HOŞ GELDİN 23 NİSAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk
Sen geleceksin diye çiçek açtı.
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.

Leylekler yuvalarına döndü,
Toprak ısındı, uyandı karıncalar Ç
oluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
Caddelere taklar kuruluyor,
Bizim marşı çalıyor bandolar.
Nasıl sevinmeyelim geldiğine
Okulda bayram, evde bayram sokakta bayram.

Hoş geldin 23 Nisan.
Sana gözlerimizden sevinç
Bahçelerimizden bahar getirdik.
Bari hemen bitivermese bu yolculuk,
Seni kucaklamaya geliyor bugün
Köyler, şehirler dolusu çocuk.

Şükrü Enis REGÜ


23 NİSAN

Sevinç olsun bir dere,
Çağlasın gönüllere,
Bugün 23 Nisan…

Türküz, ne mutlu bize,
Bugün pek kutlu bize,
Nasıl sevinmez insan?

Çiçekler açsın renk renk,
Örelim büyük çelenk,
Bugünü yapanlara.

Biz bugün, hürüz, dedik,
Ankara’dan kükredik,
Sultana, düşmanlara…

Kölelik nedir bilmez…
“Kırılır da eğilmez,
Türk denen ulu çınar.”

Biz ki şen çocuklarız,
Bugün bayram yaparız,
Çünkü hür bu topraklar.

Advertisement

Ezelden armağandır,
Hürriyet Türk’e candır,
Hür yaşarız,yaşarsak…
Zeki Tunaboylu


23 NİSAN

23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum…

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum…

Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum…

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum…

Çalışıp öğren,
Herşeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum…
Hasan Ali Yücel


ÇOCUKLARDAN ATATÜRK’E

Her günün aydınlığında sen,
İyide doğruda, güzelde sen,
Okulda, sınıfta başucumda sen,
Ne kadar seninle doluyum Atam,
Bir bilebilsen.
Gözlerinin rengi vurmuş göklerime,
Parıltısı yıldızlarda.
Dalga dalga bayrak,
Burcu burcu topraksın.
Büyüğümsün, önderimsin, Atam’sın.
Şu küçücük yüreğimde,
Kocaman bir vatansın.
Hadi Besleyici


BUGÜN

Coşun, taşın kardeşler,
Sıralansın hep eşler,
Yüreklerde ateşler,

Kutlayalım bugünü,
Bugün çocuk düğünü.

Yavrukurtlar dizilsin,
Çarşı, pazar gezilsin,
Atam gökten süzülsün.

Yücelerde gönlümüz,
Dalgalansın ünümüz,
Bugün bizim günümüz,

Advertisement

Hürüz gökler boyunca,
Eğlenelim doyunca,
Dünyaların sonunca.

Tarih şahit destana,
Benzeriz doğan tana,
Atamı ana ana.
Mehmet İhsan Bulur.


BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz
23 Nisan bizim
En şerefli günümüz

Al bayrağı açalım
Gel gidelim törene
Bin teşekkür bizlere
Bugünleri verene

Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek
Çünkü her Türk çocuğu
23 Nisan demek
İsmail Hakkı Talas


23 NİSAN

İçimde bir coşkuyla,
Uyandım sabah erken,
” Bugün senin bayramın!
Haydi kalk” dedi annem.

En güzel elbisemi,
Giydirdi güzel güzel.
Bugünün önemını,
Anlattı birer birer.

Bu güzel yurdumuzu,
Bir zamanlar düşmanlar
Bölüşüp paylaşmışlar.
Kahraman atalarım,

Zor gün er yaşamış ar.
Derken Atam çıkarak,
Seslenmiş Türk halkına:
Çekilmez böyle zulüm,

Böyle yaşamaktansa,
Korkutmaz bizi ölüm
Kazma kürek ellerde,

Yurttan atılmış düşman.
Sultan kovulmuş yurttan ..
Atam bize armağan,
Etti 23 Nisan

Advertisement

Arife HANCI


23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim.
Ve milletim uyandı.
Ankara’nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev.
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata’mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan…

İ. Hakkı TALAS


23 NİSAN

Bin dokuz yüz yirmi, Yirmi Üç Nisan,
Yepyeni bir tarih başlangıcıdır.
Hürriyet başlarda dolu şeref, şan,
Ondan önce günler, bize acıdır.

Kurdum meclisimi kendi elimle.
Yönettim bilerek kendimi kendim.
Öğünsem yeridir bu eserimle.
Söz meclisin, başka yoktur efendim.

Koğdum sultanları benim yurdumdan.
Koca millet esir olmaz fertlere.
Vurdum saltanatın beynine dan dan
Meclis şifa oldu bütün dertlere.

İstibdat bağım kopardım, kırdım,
Savurdum tahtım ta öte yana.
Şu dünyada başım gökte haykırdım.
Açtım bayrağımı güzel vatana.

Unutma çocuğum unutma bunu.
Sakla bu ulular armağanını.
Bugünün bir eşsiz gün olduğunu,
Verme onu ele, tek ver canını.

Advertisement

Süleyman BUMİN


23 NİSAN

Egemenlik bizimdir.
Düğün, şenlik bizimdir.
Bu esenlik bizimdir.
Geldi 23 Nisan.

Coşalım, sevinelim.
Süsleyip giyinelim.
Coşkuyla övünelim.
Geldi 23 Nisan.

Bayrakları alalım.
Alanlara dalalım.
Hepimiz bir olalım.
Geldi 23 Nisan.

Hadi Besleyici


2 yorum

Leave A Reply