23 Nisanın Tarihi Önemi ve Anlamı

0

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden kutlanır? 23 Nisan’ın tarihçesi, önemi, anlamı ile ilgili bilgi.

23 Nisan

Advertisement

23 Nisanın Tarihi Önemi ve Anlamı

Birinci Dünya Savaşı sonunda (30 Ekim 1918) imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile yurdumuz baştan başa düşman işgaline bırakılıyordu. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile yurdumuz parçalanıp, bağımsızlığımız elimizden alınıyordu. Yani Türk milletini yok etmek isteyen güçler ellerine muazzam bir fırsat geçirmiş ve güzel ülkemizi kendi aralarında bölüşüp parçalıyorlardı.

Fakat Türk ulusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu çok acı durum karşısında düşmana karşı ayaklandı. Mustafa Kemal Paşa yanında bir avuç yurtseverle 19 Mayıs 1919‘da Samsun’a çıkıp, oradan Anadolu’nun içlerine geçerek her gittiği yerde düşmanların yaptıklarını, Türk yurdunun ve ulusunun durumunu, üstelik düşmanların her dediğini yapan Padişahı ve hükümetlerini anlattı.

Anadolu’da halkın ileri gelenleriyle yurdun ve ulusun gerçeğini tartıştı, kendi düşüncelerini, gelecek için yapmak istediği işleri anlattı. Ulusumuzun temsilcileriyle önce Erzurum sonra da Sivas’ta kongreler topladı. Sonra da 23 Nisan 1920‘de Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurdu. Böylece yurdun ve ulusun tüm işlerini, ulusun seçtiği milletvekilleri ile yürütmeye başladı. Yoktan var ettiği orduların başına geçerek Yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı ölüm kalım savaşına girişti. Bu inançla yola çıkan ve her cephede düşmanlarla yaptığımız savaşlarla büyük zaferler kazanan ordularımız ulusumuzun varoluş mücadelesinde ağırlığını koydu.

Milletimizin istek ve ihtiyacı üzerine 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 yıl kadar süren bütün Kurtuluş Savaşı süresince Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Yurdumuzu bir cesaretle yönetmeyi başardı. Sonunda yurdumuz düşmanlardan tamamen temizlendi. Yurdumuzu iyi yönetemeyerek uçuruma sürükleyen ve düşmanlarla işbirliği yapan padişah da yurttan kovuldu. 29 Ekim 1923’de halkın kendi kendini yönetmesi demek olan Cumhuriyet Yönetimi kuruldu.

Advertisement

Böylece Kurtuluş tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eden 23 Nisan‘ı her yıl biz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Bu günde bir değil iki bayramı birden yaşıyoruz. Hem Ulusal Egemenlik Bayramımızı hem de Çocuk Bayramımızı.


Leave A Reply