24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Kompozisyon

0

24 Kasım ile ilgili, Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yazılmış harika bir yazı / kompozisyon. Öğretmenlerin ve Atatürkçülüğün ne demek olduğunu anlatan harika kompozisyon

24 Kasım Öğretmenler Günü

Advertisement

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda yeni bir savaş kalkınma ve çağdaşlaşma savaşı başladı. Bu savaş ancak eğitimli insanların kazanabileceği bir savaştı.

Ulu önder o günlerde okur-yazar oranını %10 oluşunu “Harf Devrimi, Dil Devrimi, Öğrenim Birliği Yasası” ile aşmaya çalışmıştır. Bu uğraşılara ek olarak 11 Kasım 1928 günü Millet Mektepleri’ni açmıştır. 24 Kasım tarihinde de Atatürk’e “Başöğretmenlik” ünvanı verilmiştir.

Atatürk’ün başöğretmenlik ünvanı kabul ediş tarihi olan 24 Kasım gününün 1981 yılından sonra “Öğretmenler Günü” olarak kutlanması kararlaştırıldı.

GÜNÜN AMAÇLARI

Advertisement

1) Öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayamşma bağlarını güçlendirmek.

2) Öğretmen ve öğretmenlik mesleğini halka daha iyi tanıtmak.

3) Emekli olmuş öğretmenleri şükranla anmak.

4) Yeni girmiş öğretmenlere mesleğin önemini benimsemelerini sağlamak.

5) Mesleki dayanışma içinde olmalarmı sağlamak.

Advertisement

ATATÜRK DİYOR Kİ…

Dünyanın her tarafında muallimler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem insanlarıdır.

Toplumların ileri görüş kazandığı her devirde, öğretmen böyle görülmüştür: Çünkü, günümüze kadar itibar görmüş bütün meslek erbabı öğretmenin eseridir. Öğretmenlik mesleği, üreten meslek, maya meslektir. İnsanlık, öğretmenin elinde şekil bulan, insan gücü ile gelişmektedir. Toplum öğretmenine değer verdikçe onun ülküsü genişlemiş, kalitesi yükselmiştir.

Milli Eğitim, bir ulusun gelecek kuşaklarım yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Milli Eğitimin’in eri olan öğretmenin işi, geleceğin adamını yaratmaktır. O, ileri bir vatan-daş yoğurmaya çalışır. Bu bakımdan günün adamı değildir. Öğretmen, uygarlık değiştiren TürkTopl umunda ileri ve Batı’lı düşüncenin temsilcisidir.

Türkiye’de ileriliğin ve Batılılığın kurucusu ve sembolü Atatürk’tür. İleri ve Ba-h yı gören öğretmen Atatürkçülüğün yayıcısı ve koruyucusudur. O’nun düşüncelerini, devrimlerini halka götüren ve yerleştiren öğretmenlerdir.

Advertisement

Atatürk’ün şahsında, ileriye ve Batılı düşünceye saldırmak cesaretini bulamayan gericiler hırslarını, O’nun yayıcılarından almaya çalışacaklardır.

Böyle olunca; öğretmene yapılan saldırıları Atatürk’e, Atatürkçülüğe yapılan saldırılardır diyebiliriz.

İşte, Türk öğretmeni bütün saldırıları göğüs gererek karşılayacak kimsedir. Gürültüsüz, şatavatsız bir çalışma ile yarınlarım örmektedir. Büyük Türkiye’nin mutlu kapısını, O’nun küçük elleri açacaktır.

Öğretmen yanma yaklaşılmaz bir korkutucu otorite temsilcisi gibi değildir. Duyguları ve tepkileri ile canlı bir insan gibi olmalıdır.

Bugün şu üzerinde yaşadığımız dünyamızı dönüşünden bir atomun akıllar durduran kuvvetini bize belleten, etrafımızda olayların eleştirilmesinden çeşitli bilgi anahtarım veren öğretmenlerdir.

Advertisement

İnsan olmak için her türlü maddi özentiye sahip olanlar var. Var ama neylesin ki bu maddeyi topluma uyarak ona yön verecek manevi oluşları kısır ve olumsuzdur.

Kısaca; ağlamayı, sevmeyi ve gülmeyi bize öğretecek olan yine öğretmenlerdir.


Leave A Reply