25 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

25 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi beştir? Trafik kodu 25 olan Erzurum’un tüm ilçelerinin plaka kodları.

25 plaka erzurum

25 Plaka Kodu = Erzurum İline Aittir

Aşağıda 25 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

 • Aşkale
 • Aşkale / 25 C 1001 – 25 C 1500
 • Aşkale / 25 DT 001 – 25 DT 999
 • Aşkale / 25 FA 001 – 25 FA 999
Hınıs
 • Hınıs / 25 DP 001 – 25 DP 999
 • Hınıs / 25 KA 001 – 25 KZ 999

Hınıs; Erzurum ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Halilçavuş), 82 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Tekman ve Karayazı, doğudan Karaçoban, batıdan Çat, güney ve güneybatıdan Muş’un Varto ilçeleriyle çevrilidir.

Yüksek dağlar ve yaylalardan oluşan ilçe topraklan, batıdan Bingöl Dağları tarafından (Dağkale Tepesi 3.193 m), kuşatılır. Kuzeyde (Akdoğan 2.879 m) arasında kalan engebeli yapıdaki yaylanın ortalama yükseltisi 1.500-2.000 m arasında değişir. En önemli ırmak, Bingöl Dağı’ndan doğan ve ilçe merkezinden geçen Hınıs Çayı, güneyde Murat Irmağı’na dökülür. Doğu Anadolu’nun sert, karasal özelliklerini taşıyan bir iklim gözlenir. Yağışlar genelde kar biçiminde düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 6-7°C, yağış tutan 400-500 mm’dir. Dağların eteklerinde seyrek meşe ağaçlarından oluşan zayıf ormanlarla yayla bitkileri doğal örtüyü oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, elma, armut) ve küçükbaş hayvancılığa (koyun) dayanır.

Bingöl Dağı eteklerinde, Hınıs Çayı kıyısında, deniz düzeyinden 1.720 m yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 136 km. uzaklıktadır.

Horasan
 • Horasan / 25 HA 001 – 25 HZ 999

Horasan; Erzurum İli’ne bağlı ilçe merkezidir. 1 bucağı (Aras), 74 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Narman, güneyden Karayazı, batıdan Pasinler, doğudan Kars’ın Sarıkamış ve Ağrı’nın Eleşkirt ilçeleriyle çevrilidir.

Erzurum-Kars Yaylası’nın bir bölümünü içeren ilçe toprakları, 2.500 m’yi aşan yükseltilerle kaplıdır (kuzeyde Topyolu Tepe 2.727 m, güneyde Göçür Dağı 2.866 m, güneydoğuda 2.634 m). İlçenin başlıca ırmağı olan Aras, Bingöl Dağları’ndan doğar, bir süre ilçe topraklarında aktıktan sonra doğuda Kars İli’ne geçer. Orman ve doğal bitki örtüsü zayıf olan ilçe topraklarında otlak, çayır ve bozkır bitkileri yaygındır. Kışlar soğuk, yazlar serin geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 6.9°C, yağış tutarı 406.5 mm’dir. Ekonomi, büyükbaş hayvancılık, canlı hayvan ticareti ve tarıma (buğday, arpa, çavdar, fiğ, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan) dayanır. Orman fidanlığında, çevrenin gereksinimini karşılamak amacıyla kavak ve iğne yapraklı ağaç fidanı yetiştirilir.

Erzurum-Kars Kara ve Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 2.000 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 84 km uzaklıktadır.

İspir
 • İspir / 25 EC 001 – 25 ED 999
Merkez
 • Merkez / 25 AC 001 – 25 AZ 999
 • Merkez / 25 C 0001 – 25 D 1000
 • Merkez / 25 D 0001 – 25 D 9999
 • Merkez / 25 DA 001 – 25 DL 999
 • Merkez / 25 DR 001 – 25 DS 999
 • Merkez / 25 DV 001 – 25 DZ 999
 • Merkez / 25 EE 001 – 25 EN 999
 • Merkez / 25 ER 001 – 25 EZ 999
 • Merkez / 25 FC 001 – 25 FD 999
 • Merkez / 25 FF 001 – 25 FL 999
 • Merkez / 25 M 0001 – 25 M 9999
 • Merkez / 25 T 0001 – 25 T 9999
Oltu
 • Oltu / 25 C 2000 – 25 C 2500
 • Oltu / 25 DN 001 – 25 DN 999
 • Oltu / 25 DU 001 – 25 DU 999
 • Oltu / 25 EA 001 – 25 EA 999
 • Oltu / 25 EP 001 – 25 EP 999
 • Oltu / 25 FE 001 – 25 FE 999
Pasinler
 • Pasinler / 25 PA 001 – 25 PA 999

Leave A Reply