3. Ahmet Çeşmesi Hakkında Bilgi

0

3. Ahmet çeşmesi neredir? 3. Ahmet çeşmesi ne zaman ve kim tarafından yaptırılmıştır, özellikleri nelerdir?

3. Ahmet Çeşmesi

Advertisement

III. Ahmet‘in saray başmimarı Mehmet Ağa’ya yaptırdığı, bir çeşmedir. Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun’unun karşısında bulunan bu sebilli çeşme Türk mimari örneklerinin bir şaheseri olarak kabul edilir. Son derece zarif, ahenkli bir’yapıdır. Bu sanat anıtjna halk arasında Sultan Ahmet Çeşmesi de denir.

3. Ahmet Çeşmesi

Çeşmenin saray kapısına bakan yönünde III. Ahmet’in şu mısrası yazılıdır: «Aç “besmeleyle iç suyu, Han Ahmede eyle dua». Bu mısra ebcet hesabıyla 1141 (1728 ) tarihini gösterir. Ayrıca, Seyyit Vehbi’nin bir kasidesi çeşmeyi çepeçevre kaplar. Kaside firuze renkli çini üzerine altınla yazılmıştır. Çeşmenin dört yönünde dört musluğu, ayrıca dört köşesinde de birbirinin aynı olan dört sebili vardır.

Advertisement


Leave A Reply