31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları

3
Advertisement

Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olan 31 Mart Olayı (Vakası) ne zaman olmuştur? Nedenleri ve sonuçları maddeler halinde yazıldığı sayfamız.

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

31 MART OLAYI (13 Nisan 1909)

Nedenleri

1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet

2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması

3. Muhalefetin kışkırtmaları,

4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk

Advertisement

• İsyancılar 31 Mart 1909’da (Miladî takvime göre 13 Nisan) ayaklanarak “Şeriat isteriz.” diye Meclisin kapısını tuttular. Hükümetin gevşek davranması sonucu kısa sürede İstanbul’u denetimlerine geçirdiler.

• İsyan haberi Selânik’te duyulur duyulmaz, özel surette hazırlanan ve Hareket Ordusu diye bilinen bir kuvvet İstanbul’a hareket etti. Bu ordunun kurmay heyeti içinde Mustafa Kemal‘de vardı.

• Hareket Ordusu İstanbul’a girdi ve bazı ufak çarpışmalardan sonra isyancılar teslim oldular. Yıldız Sarayı, Hareket Ordusu kuvvetleri tarafından sarıldı.

Sonuçları

1. Meclis, II. Abdülhamit‘in tahttan indirilmesini ve yerine kardeşi Reşat Efendi’nin V. Mehmet adıyla tahta geçirilmesini kararlaştırdı. Abdülhamit de Selânik’e gönderildi.

Advertisement

2. 31 Mart Ayaklanması, Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketidir.

3. İlk kez bir padişah, meclis kararıyla tahttan indirilmiştir.

31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra da iç sorunların ağırlığı nedeniyle ülkede tam bir düzen sağlanamadı.

Sürüp giden kargaşa;

Advertisement

•Avusturya-Macaristan’ın, Bosna Hersek’i ülkesine katmasını,

• Bulgarların bağımsızlıklarını ilan etmelerini kolaylaştırdı.

• Giritliler ayaklanarak Yunanistan’a katıldıklarını ilan ettiler. (Osmanlı Devleti, bu kararı ancak Londra ve Bükreş [1913] antlaşmalarıyla kabul etti.)

Advertisement

3 yorum

Leave A Reply