4. Murat Dönemi Siyasi Olayları

0
Advertisement

4. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 4. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

4. MuratIV. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI

II. Osman öldürülünce Yeniçeriler I. Mustafa‘yı tekrar tahta çıkardılar. Sağlık sorunlarının devam etmesi devlet düzeninin bozulmasına sebep oldu. Bunun üzerine I. Mustafa tahttan indirilerek yerine IV. Murat getirildi.

IV. Murat’ın çocukluk döneminde daha çok annesi Mahpeyker Sultan ve Sadrazam Ali Paşa etkin oldu.

IV. Murat olgunluk çağında saray kadınları ve saray ağalarının etkisini kırarak yönetime tam hakim oldu. Ayrıca IV. Murat Osmanlı Devleti’nin duraklamasının nedenlerini açıklayan Koçi Bey’in risalesi (raporu) doğrultusunda reform hareketlerine girişti.

Advertisement

Abaza Mehmet Paşa isyanı

Genç Osman’ın (II. Osman) öldürülmesinin öcünü almak isteyen, Erzurum Beylerbey’i Abaza Mehmet Paşa isyan etti (1624).

IV. Murat isyanı bastırmakla sazdarazam Çerkeş Mehmet Paşa’yı görevlendirdi. Abaza Mehmet Paşa tekrar Erzurum’a çekildi. Tekrar isyan etmesi üzerine Abaza Mehmet Paşa İstanbul’a getirildik IV. Murat üstün yetenek ve becerileri olan Abaza Mehmet Paşa’yı Bosna Beylerbeyliği’ne atadı.

Osmanlı – İran İlişkileri

Advertisement

1623 yılında Safeviler’in Bağdat’ı ele geçirmeleriyle Osmanlı – İran savaşları yeniden başladı.

Revan Seferi (1635)

İran Hükümdar’ı Şah Abbas Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durumları her aşamada kendi lehine değerlendirmeye çalışıyordu. 1623 yılında İran’la başlayan savaşlar tam on yedi yıl devam etti. IV. Murat ülke içinde yönetime hakim olduktan sonra İran üzerine iki sefer düzenledi'(1635). İlk seferde, Erzurum – Kars üzerinden Revan’a ulaştı. Bu seferle Revan ve Ahıska Safevilerden geri alındı.

Bağdat Seferi (1638)

Advertisement

İran’ın Revan’ı tekrar ele geçirmesi üzerine IV. Murat Bağdat’ın fethine karar verdi. 1638 yılında Bağdat kalesi kuşatıldı. IV. Murat Bağdat’ı ele geçirerek Bağdat Fatihi ünvanını aldı. iran’ın barış istemesi üzerine iki ülke arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı (1639).

Kasr-ı Şirin Antlaşmasına göre

• Bağdat ve civarı Osmanlı’da kalacak

• Revan ve Azerbaycan Safevilerde kalacak

Advertisement

• İki ülke arasında Zagros dağları sınır kabul edilecek

• Kafkaslar iki ülke arasında paylaşılacak

• Sünni İslam büyüklerine hakarette bulunulmayacak

Kasr-ı Şirin Antlaşması bugünkü Türkiye-İran sınırının belirlenmesinde temel olmuş, İran’la w uzun süreli bir barış dönemini başlatmış İranla 18. yüzyılda bazı savaşlar yapıldıysa da sınırlarda değişiklik olmamıştır. Bugünkü İran sınırı Türkiye’nin en eski sınırıdır.

Advertisement

IV. Murat döneminin Diğer Olayları

Lehistan’ın ödemesi gereken yıllık vergiyi ödememesi, Tuna ve Karadeniz’deki Osmanlı topraklarına saldıran Ukrayna kazaklarını desteklemeleri, IV. Murat’ın Lehistan’a sefere karar vermesine sebep oldu. Lehistan’ın barış istemesi üzerine Kırım Hanlığı ve Osmanlı’ya vergi vermesi karşılığında barış yapıldı. Venedik, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan faydalanarak Dalmaçya kıyılarında isyan çıkardı. IV. Murat sefer hazırlığına başladı. Endişelenen Venedik’le savaş tazminatı ödemek şartıyla barış imzalandı.

IV. Murat 1640 yılında 28 yaşında vefat edince yerine kardeşi I. İbrahim geçti.

Advertisement

Leave A Reply