4. Mustafa Kimdir? 4. Mustafa Dönemi

0

4. Mustafa Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 4. Mustafa döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi.

MUSTAFA IV. (1779-1808)

Advertisement

Osmanlı padişahlarının 29.’sudur. I. Abdülhamit‘in oğludur. Annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan’dır. Amcasının oğlu olan III. Selim‘in gericiler tarafından tahttan indirilmesi üzerine 1807’de tahta geçti. 1808’de tahttan indirilinceye kadar 1 yıl, 2 ay saltanat sürdü. Birkaç ay sonra, yerine geçen kardeşi II. Mahmut’un emriyle öldürüldü. Bahçekapı’daki babasının türbesinde gömüldü.

IV. Mustafa’nın silik bir şahsiyeti vardı. Gericilere alet oldu. Hele III. Selim‘i öldürtmesi, II. Mahmut’u da öldürmeye kalkması, IV. Mustafa’yı tamamen lekelemiştir.


Leave A Reply