4 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları & Başarı Sıralamaları

0
Advertisement

4 Yıllık sağlık bölümleri nelerdir? 4 Yıllık sağlık bölümleri tanıtımları ve taban puanları ve başarı sıralamaları.

4 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları & Başarı Sıralamaları

Sağlık ile ilgili 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanlarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sağlık sektöründe yer almak isteyenler için 4 yıllık sağlık bölümlerinin tanıtımları.

4 Yıllık Sağlık Bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden kişidir

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Diyetisyen – Beslenme Uzmanı

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

Advertisement

Biyomühendislik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyomühendis

Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyomedikal Mühendisi

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Diş Hekimi

Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ebe

Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

Advertisement

Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Eczacı

Tıbbi ürünleri depolayan, muhafaza eden ve ilaç hazırlayan, tıp doktorları ve diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında bilgi veren, insan sağlığını en iyi hale getirmeye yönelik ilaçla tedavilerin araştırılmasına, test edilmesine, hazırlanmasına, reçetelenmesine ve izlenmesine katkı sağlayan kişidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Fizyoterapist

Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Genetik Mühendisi

Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanıdır.

Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı

Canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılması, depolanması ve anlamlandırılması için istatistiksel yöntemler geliştiren ve kullanan, aynı zamanda laboratuvar ortamında organizmanın işleyişini anlamaya yönelik deneysel çalışmalar yaparak hastalıklara neden olan mekanizmayı aydınlatan ve hastalıkların önceden teşhisine olanak sağlayan kişidir.

Advertisement

Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hemşire

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Moleküler Biyolog

Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir.

Odyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Odyolog

İnsanların işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis ve tedavi için yönlendirilmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan kişidir.

Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Optik ve Akustik Mühendisi

Doğadaki ışık ve sesin kalitesi, iletimi, yayılımı, soğrulması ve madde ile etkileşimini inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

Advertisement

Ortez-Protez Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Perfüzyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Perfüzyon Teknikeri

Kalp damar cerrahı veya anestezist gibi uzman hekim gözetimince; kalp ve damar ameliyatlarında, kalp-akciğer makinesini ve diğer sağlık destek cihazları ile transplantasyon(organ nakli) ameliyatlarında organın uygun şekilde saklanması ve uygun şekilde nakledilmesinde, cihazları hazırlayıp çalıştıran kişidir.

Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Psikolog

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Doktor

Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneldir.

Tıp Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıp Mühendisi

Sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanması için gerekli tanı, tedavi ve araştırma amacıyla kullanılan aygıt ve biyomalzemelerin mühendislik uygulamaları ile geliştirilmesini, üretilmesini ve kullanılmasını sağlayan kişidir.

Advertisement

Veteriner Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Veteriner

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.


Leave A Reply