5. Istvan (V. Stephen) Kimdir?

0
Advertisement

5. Istvan (V. Stephen) kimdir ve ne yapmıştır? 5. Istvan (V. Stephen) hayatı, biyografisi, krallık dönemi hakkında bilgi.

5. Istvan (V. Stephen)

Istvan V (d. 1239 – ö. 6 Ağustos 1272), 1270-72 arasında Macaristan kralıdır. Yönetimi sırasında Ârpâd hanedanının çöküşü daha da hızlanmıştır.

IV. Bela’nın en büyük oğluydu. Veliaht prens olarak Bohemya’ya karşı yürütülen savaşta babasına yardımcı oldu. 1262’de, babasını 29 ili kendisine vermeye zorlayarak Macaristan’ı fiilen iki krallığa ayırdı. Güneydeki Macso’yu topraklarına katması üzerine babasıyla girdiği çatışmadan üstün çıktı. 1268’de Bulgaristan’a saldırdı ve Bulgaristan kralı unvanım aldı. Istvan daha babası sağken Napoli’nin başında bulunan ve papalığın en büyük destekçisi olan Anjou hanedanıyla evliliğe dayalı bir ittifak içindeydi. Dış desteğe gerçekten gereksinimi vardı. Çünkü babası siyasal kaygılarla 1255’te onu bir Kuman prensesi olan Elisabeth’le evlendirmişti. Karısının etkisiyle pagan eğilimler taşıdığı öne sürüldüğü için, tahta çıktığında hemen bütün dış dünyanın tepkisiyle karşılaştı. Bu hoşnutsuz çevreler Bohemya kralı II. Otakar’la birleşerek Macaristan’ın batı kesiminde ayaklanmaya girişti. Istvân 1271’de Mosony’de Otokar’ı yenilgiye uğrattı. Ama ayaklanmacıların kaçırdığı küçük yaştaki oğlu Lâszlo’yu (sonradan IV. Lâszlo) kurtarma hazırlıklarını yaptığı bir sırada beklenmedik biçimde öldü.


Leave A Reply