5. Sınıf Fen Bilgisi Konuları

0

5. Sınıf Fen Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 5. sınıf Fen Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

5. Sınıf Fen Bilgisi Konuları

5. Sınıf Fen Bilgisi Konuları

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 5. sınıfta okuyacak öğrenciler için Fen Bilgisi müfredatı aşağıdaki şekildedir. Konuların özetleri ve açıklamalı anlatımı için konuların linklerine tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

1. ÜNİTE

GÜNEŞ DÜNYA AY

Güneş’in yapısı ve özellikleri

Güneş’in yapısı ve dönme hareketi
Güneş’in Özellikleri
Güneş’in büyüklüğünün Dünya ile kıyaslaması

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Ay’ın Yapısı
Ay’ın Özellikleri
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Güneş Dünya ve Ay’ın Birbirlerine göre hareketleri

2. ÜNİTE

CANLILAR DÜNYASI

Canlıların sınıflandırılması

Mikroskobik Canlılar
Besinleri Koruma Yöntemleri
Mantarlar

Bitkiler

Çiçeksiz Bitkiler
Çiçekli bitkiler

Gövdenin Görevleri
Yaprağın Görevleri
Çiçeğin kısımları ve görevleri

Hayvanlar

Kurbağalar, sürüngenler, kuşlar
Memeliler
Omurgasız Hayvanlar

3. ÜNİTE

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME

Kuvvet Nasıl Ölçülür?

Kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile ölçülmesi
Kuvvet birimi Newton
Dinamometrenin Yapısı

Sürtünme Kuvveti

Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler
Sürtünme kuvvetinin etkisi
Hangi yüzeyde araba daha hızlı gider?
Hava ve su ortamında sürtünme

4. ÜNİTE

MADDE VE DEĞİŞİM

Maddenin Hal Değişimi

Erime, donma, kaynama, yoğunlaşma, buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Saf maddelerin erime, kaynama, donma noktaları

Isı ve Sıcaklık

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar
Isı alışverişi

Isı Maddeleri Etkiler

Genleşme, büzülme
Günlük yaşamdan genleşme ve büzülme örnekleri

5. ÜNİTE

IŞIĞIN YAYILMASI

Işığın Yayılması

Işığın Yansıması
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerde yansıması
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişki

Işığın Maddeyle Karşılaşması

Maddelerin ışığı geçirme durumları
Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler

Tam Gölge

Tam gölge nasıl oluşur?
Tam gölgeyi etkileyen değişkenler

6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen hayvanlar
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler

İnsan ve Çevre İlişkisi

Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan çevre etkileşimi, yerel ve küresel çevre sorunları
İnsan çevre arasındaki etkileşimin önemi
İnsan faaliyetlerinin sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunları
İnsan çevre etkileşiminde yarar ve zarar ikilem durumları

Yıkıcı Doğa Olayları

Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olayları
Yıkıcı doğa olaylarından korunma yolları

7. ÜNİTE

ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

Basit bir elektrik devresinde Lamba parlaklığını etkileyen değişkenler


Leave A Reply