53 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

53 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu elli üçtür? Trafik kodu 53 olan Rize’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

53 Plaka Rize

53 Plaka Kodu = Rize İline Aittir

Aşağıda 53 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Ardeşen
 • Ardeşen  / 53 FA 001 – 53 FZ 999
 • Ardeşen  / 53 K 5000 – 53 K 5999
 • Ardeşen  / 53 M 5000 – 53 M 5999
 • Ardeşen  / 53 T 5000 – 53 T 5999

Ardeşen; Rize İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 25 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; doğudan Fındıklı, batıdan Pazar, güneyden Çamlıhemşin ilçeleri, kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir.

Karadeniz kıyısındaki dar kıyı şeridi dışında, Doğu Karadeniz Dağları’nın kıyı bölümünü oluşturan sıralardan Dilek Dağları’nın uzantıları, ilçe topraklarının büyük bölümünü kaplar. Kıyıya koşut uzanan bu dağlar, kısa akışlı sularla derin vadiler biçiminde parçalanmıştır. Bu suların başlıcaları Kaçkar Deresi ve Hemşin Suyu’nun aşağı çığırı, ilçe tarım alanlarını sular. Çay ekimi ve aşırı otlatma nedeniyle ormanların doğal dengesi bozulmakla birlikte, bitki örtüsü (sarıçam, kızılağaç, karaağaç, gürgen, kayın, geniş yapraklı ağaçlar, titrek kavak vb) zengindir. Ayrıca fındık ve çay bahçeleri yoğundur. İklim, Doğu Karadeniz’e özgü ılıman ve bol yağışlıdır. Ancak, yükseltiye bağlı olarak yağış ve ısıda değişiklikler gözlenir. Yıllık ortalama sıcaklık 14°C, yağış tutarı 1.900 mm’ dir. Ekonomi, tarım (mısır, patates, armut, fındık, çay), balıkçılık, ormancılık ve küçük endüstri (kereste-parke-orman ürünleri fabrikası, çay fabrikası) etkinliklerine dayanır. Hayvancılık, aile içi tüketime yöneliktir.

Karadeniz kıyısında, Trabzon-Arhavi Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 41 km uzaklıktadır.

Advertisement
Çayeli
 • Çayeli / 53 K 3000 – 53 K 3999
 • Çayeli / 53 T 3000 – 53 T 3999
 • Çayeli  / 53 EA 001 – 53 EZ 999
 • Çayeli  / 53 M 3000 – 53 M 3999
Kalkandere
 • Kalkandere / 53 K 6000 – 53 K 6999
 • Kalkandere / 53 T 6000 – 53 T 6999
 • Kalkandere  / 53 KA 001 – 53 KZ 999
 • Kalkandere  / 53 M 6000 – 53 M 6999

Kalkandere; Rize iline bağlı ilçe ve merkezidir. 20 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Güneysu kuzeyden Derepazarı ve İyidere, güneyden İkizdere, batıdan Trabzon’un Of ve Hayrat ilçeleriyle çevrilidir.

Engebeli yapıdaki ilçe topraklarını kaplayan tepelere, Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzey uzantılarıdır. Yükselti güneyden kuzeye doğru 900-1.000 m’den 300-250 m’ye kadar düşer. Küçük akışlı ırmaklar tarafından derin başlıca akarsu Karadere’dir. Doğu Karadeniz ikliminin egemen olduğu ilçede, yazlar serin, kışlar ılık geçer. Yıllık ortalama yağış tutarı 2.100 mm, ortalama sıcaklık 13°C’tır. Yağış ve nem oranının yüksekliğine bağlı olarak orman örtüsü (meşe, kayın, gürgen, akağaç, karaağaç, vb) zengindir. İklim ve toprak yapısı özelliklerinden dolayı, mısır ve patates dışında, tahıl, yumrulu bitki üretimi yoktur. Ekonomi; çay ve meyve (armut, fındık) yetiştiriciliği ve ormancılığa dayanır.

Rize-Erzurum karayolu üzerinde, deniz düzeyinde 250 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 20 km uzaklıktadır.

Merkez
 • Merkez / 53 AC 001 – 53 AZ 999
 • Merkez  / 53 DA 001 – 53 DZ 999
 • Merkez  / 53 K 0001 – 53 K 1999
 • Merkez  / 53 M 0001 – 53 M 2999
 • Merkez  / 53 T 0001 – 53 T 2999
Pazar
 • Pazar / 53 M 4000 – 53 M 4999
 • Pazar  / 53 HA 001 – 53 HZ 999
 • Pazar  / 53 K 4000 – 53 K 4999
 • Pazar  / 53 T 4000 – 53 T 4999


Leave A Reply