65 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

65 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu atmış beştir? Trafik kodu 65 olan Van’ın tüm ilçelerinin plaka kodları.

65 Plaka Van

65 Plaka Kodu = Van İline Aittir

Aşağıda 65 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Başkale
 • Başkale / 65 KA 001 – 65 KZ 999
Gevaş
 • Gevaş / 65 FA 001 – 65 FZ 999
 • Gevaş / 65 T 4000 – 65 T 4999

Gevaş; Van İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 33 köyü vardır. İlin batısında; batıdan Bahçesaray, doğudan Gürpınar, güneyden Çatak ilçeleri, kuzeyden Van Gölü ile çevrilidir.

Engebeli ilçe toprakları, Kavuşehap Dağı tarafından (3.634 m) ikiye bölünür. Batıda, Van Gölü kıyısında, 1.900 m olan yükseklik, güneye doğru inildikçe artar: Güneybatıda Kepçe Dağı (5.537 m), ilçe merkezinin güneyinde Çadır (Artos) Dağı (3.537 m). İlçe sınırları içinde kalan tüm dağların dorukları sürekli kar ve buzullarla kaplıdır. Bazı köylerle bağlantı, yılın büyük bir bölümünde kesilir. Van Gölü’ne dökülen Büyükdere, Dicle Irmağı’na katılan Bahçesaray Çayı başlıca ırmaklardır. Doğu Anadolu kara ikliminin özellikleri gözlenmekle birlikte, Van Gölü, iklimi görece yumuşaktır. Yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutarı 400 mm’dir. Dağların yamaçlarında ormansı seyrek ağaçlıkların dışında, egemen bitki örtüsünü çalılık ve bozkırlar oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, şekerpancarı, patates), meyvecilik (ceviz, elma, zerdali) ve küçükbaş hayvancılığa (koyun, kılkeçisi) dayanır.

Van-Tatvan Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.755 m yükseltide, Van Gölü’nden 2 km içeride kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 43 km. uzaklıktadır. Kasabanın, Van Gölü kıyısında iskelesi vardır.

Erciş
 • Erciş / 65 DA 001 – 65 DZ 999
 • Erciş / 65 M 2000 – 65 M 2500
 • Erciş / 65 T 5000 – 65 T 5999
Merkez
 • Merkez / 65 AC 001 – 65 AZ 999
 • Merkez / 65 EA 001 – 65 EZ 999
 • Merkez / 65 M 0001 – 65 M 999
 • Merkez / 65 T 0001 – 65 T 2999
Muradiye
 • Muradiye / 65 LA 001 – 65 LZ 999
 • Muradiye / 65 T 3000 – 65 T 3999

Muradiye; Van İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 37 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; kuzeyden Ağrı’nın Diyadin ve Doğubeyazıt ilçeleri, doğudan İran, güneyden ilin Muradiye, batıdan Erciş ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça dağlık bir alanda yer alır. Dağlar arasında geniş yaylalar görülür. Kuzeyde, Tendürek Dağları’nın bir bölümü ilçe topraklarına girer. Yükselti, ilçe merkezinin kuzeybatısında Akçadağ’da 2.890 m’ye güneydoğuda Pirreşti Tepe’de 3.109 m’ye ulaşır. Tendürek Dağları’ndan doğan ve kuzeydoğudaki kollarla zenginleşen Bendimahi Çayı, ilçe merkezinin yakınlarından geçerek güneybatıda Van Gölü’ne dökülür. Sert kara iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcıklık 8.5°C, yağış tutarı 480 mm’dir. Yağışın büyük bölümü kışın kar biçiminde düşer ve uzun süre yerde kalır. Bozkır bitkileriyle dağların eteklerinde görülen meşe ağaçlarıyla kaplı zayıf orman kalıntıları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Geniş yaylalarda koyun beslenir. Van-Doğu Beyazıt Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.800 m yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 78 km uzaklıktadır. İle, Tarmalı Geçidi (1.960) ile bağlanır.

Özalp
 • Özalp / 65 HA 001 – 65 HZ 999

VAN ili hakkında bilgi;

Yüzölçümü: 19.069 km2.
İlçeleri: Merkez, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü’nde kalan il ve bu ilin merkezi kenttir. 42°40′-44°30′ doğu boylamları, 37° 43′-39°26′ kuzey enlemleri arasında kalan il; kuzeyden Ağrı, doğudan İran, güneyden Hakkâri ve Şırnak, güneybatıdan Siirt, batıdan Van Gölü ve Bitlis ile çevrilidir. Devamı


Leave A Reply