7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0
Advertisement

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

MELEK VE AHİRET İNANCI

1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
6. Ahirete İman
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
9. Nas Suresi ve Anlamı

RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ

1. Ramazan Ayı ve Önemi
2. Ramazan Orucu
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
4. Muharrem Orucu
5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
6. Orucu Bozan Durumlar
7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
8. Ramazan Bayramı Sevinci
9. Maun Suresi ve Anlamı

HZ. MUHAMMED

Advertisement

1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
3.3.1. Yesevilik
3.3.2. Kadirilik
3.3.3. Nakşibendîlik
3.3.4. Mevlevilik
3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
3.3.5.1. Cem ve Cemevi
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul Hakkının Sorulması
3.3.5.1.2. On İki Hizmet
3.3.5.1.3. Semah
3.3.5.2. Muhasiplik ( Yol Kardeşliği )
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler
3.3.5.4. Hızır Orucu
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur.

DİN VE GÜZEL AHLAK

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
2. İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3. Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu)
2.7. Görgülü Olmak
2.8. Savurganlıktan Kaçınmak.

KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN

Advertisement

1. Kültür Ve Kültürün Öğeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dini Motifler
2.2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler
2.3. Musikimizdeki Dini Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dini Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicadan Özgürlüğünün Garantisidir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply