71 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

71 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yetmiş birdir? Trafik kodu 71 olan Kırıkkale’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

71 Plaka Kırıkkale

Advertisement

71 Plaka Kodu = Kırıkkale İline Aittir

Aşağıda 71 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Keskin
  • Keskin / 71 G 9001 – 71 G 9250
  • Keskin / 71 KA 001 – 71 KZ 999
  • Keskin / 71 T 5001 – 71 T 5599

Keskin; Kırıkkale İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 56 köyü vardır. İlin güneyinde; güneyden Çelebi, kuzeyden Merkez, doğudan Kırşehir’in Çiçek-dağ, batıdan Ankara’nın Bora ilçeleriyle çevrilidir.

Deniz düzeyinden 900-1.000 m yükseltideki yayla düzlükleri ve bu düzlükler üzerindeki tepeler (1.500 m) yüzey şekillerini oluşturur. Dinek Dağı’ nda Yediler Tepe (1.586 m), en yüksek noktadadır. Topraklan, batıda Kızılırmak Vadisi’ne doğru alçalır. Küçük bazı dereler, Kızılırmak’a katılır. En önemli ırmak Kılıçözü, Kırşehir’ den doğar, ilçe topraklarında derelerle beslenir ve Delice Çayı’na karışır. Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11.0°C, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Egemen doğal bitki örtüsü bozkırdır. Irmak boylarında kavak, söğüt ağaçlan görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, fiğ, nohut, mercimek, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, armut, elma) ve hayvancılığa (koyun, tiftikkeçisi) dayanır. Tiftik yünü ticareti yapılır. Manganez, demir, simli kurşun yatakları vardır. Kırşehir-Ankara Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.140 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 26 km uzaklıktadır.

Daha önce Ankara İli’ne bağlı bir ilçeyken Kırıkkale’nin 15 Haziran 1989′ da il yapılması üzerine bu ile bağlandı.

Advertisement
Merkez
  • Merkez / 71 AC 001 – 71 AZ 999
  • Merkez / 71 DA 001 – 71 DZ 999
  • Merkez / 71 M 0001 – 71 M 9999
  • Merkez / 71 MA 001 – 71 MA 999
  • Merkez / 71 S 0001 – 71 S 9999
  • Merkez / 71 T 0001 – 71 T 5000

Kırıkkale İli Hakkında Bilgi

Kırıkkale; Orta Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Çankırı, doğudan Çorum, Yozgat ve Kırşehir, güney ve batıdan Ankara illeriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 4.365 km2.
İlçeleri: Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan.

Yüzey Şekilleri; İl toprakları, dağlar ve yaylalarla kaplıdır. Ortalama yükselti 900-1.000 m’ler arasında değişir. Kuzeyden-güneye doğru dizilen ve genellikle güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu dağlar, yayla düzlüklerini keser. Devamı


Leave A Reply