8. Sınıf Türkçe Dersi Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, deyimler ve atasözleri konusu ile ilgili testler, sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Testler

TEST 1

1.

Ali Aklını çelmek
Ahmet Akıl öğretmek
Ayşe Aklı yatmak
Muz Kandırmak
Elma Bir işin gerçekleşebileceğine inanmak
Armut Yol göstermek

Yukarıdaki çocuklar deyimlerin anlamlarını bulmak istiyor.
Deyimlerin anlamlarını bulabilmek için hangi çocuk hangi meyveyi yemelidir?

Ali Ahmet Ayşe
A) Muz Armut Elma
B) Elma Armut Muz
C) Armut Muz Elma
D) Armut Elma Muz

2. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi işlediği konu bakımından bu atasözünden en farklıdır?

A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Ağaç yaprağıyla gürler.
C) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
D) Veren eli herkes öper.

3. 1 – Ağzı sıkı olmak
2 – Ağızdan çıkanı kulağı duymamak
3 – Ağzı bir karış açık kalmak
4 – Ağzı var dili yok
5 – Ağzına geleni söylemek
Yukarıdaki bulutların üzerinde yazılan deyimlerden anlam yönüyle ikişerli grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

4.

Yukarıdaki yüzlerin ifade ettiği anlamlar sırasıyla aşağıdaki deyimlerden hangileriyle ifade edilebilir?

A) 1. Burnundan solumak
2. İçine dert olmak
3. Sıcak yüz göstermek
B) 1. Bağrını delmek
2. Küplere binmek
3. Gözlerinin içi gülmek
C) 1. Etekleri zil çalmak
2. iç kan ağlamak
3. Kaşlarını çatmak
D) 1. Gözleri parlamak
2. Kan beynine sıçramak
3. Acı çekmek

5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Düğününe gelmediği için arkadaşına gönül koymuştu.
B) Kimi kimsesi yoktu, korumasız biriydi.
C) Ağzı sıkı olduğu için sırlarını ona anlatabiliyordu.
D) Bir iyilik yaptın, burnumdan getirdin.

6. 1- Dünyalar onun olmak
2 – Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak
3 – Ağzı kulaklarına varmak
4 – Gözlerinin içi gülmek
5 – Etekleri zil çalmak
Yukarıda deyimler numaralandırılarak verilmiştir.

Hangi deyim mutluluğu anlatmaktan uzaktır?

A) Yalnız 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1 ve 5

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır?

A) Ağız birliği etmişler, aynı şeyleri söylüyorlardı.
B) Ona acı çektirmişler, kan kusturmuşlardı.
C) Bir kırıcı söz yüzünden kanlı bıçaklı olmuşlar.
D) Dava bitince avukatın yapacak bir şeyi yoktu, elinden bir şey gelmiyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Acemi çaylak, deneyimleriyle başarılı oldu
B) Arkadaşına acı sözler söylemiş, onu kırmıştı.
C) Açık gözlülük yaparak diğerlerini kandırmış.
D) Patron mevsimlik işçileri açıkta bırakmıştı.

9. Ali – İşim duman oldu
Veli – Çırak yüzünden iş sarpa sardı.
Ahmet – Şu elemanı da alırsam işim iş artık.
Osman – Benim işim Allah’a kaldı.
Buna göre hangisinin durumu diğerlerine göre daha iyidir?

A) Osman
B) Veli
C) Ahmet
D) Ali

10. 1. Hava hoş
2. Haraca bağlamak
3. Burnundan solumak
4. Buluttan nem kapmak

Yukarıdaki deyimlerden hangileri bir duygu ifade eder?

A) 1-2
B) 2-3
C) 1-4
D) 3-4

11. Yasin ve Ahmet iyi arkadaştır. Yasin, Ahmet’in iş bulmasına yardım etmek ister. Yusuf ise fabrikanın sahibidir.

Buna göre Yasin, Yusuf’a aşağıdakilerden hangi deyimi söylemelidir ki Ahmet işe alınsın?

A) Açık yürekli
B) Ağzı var dili yok
C) Eli çabuk
D) Elini kolunu sallaya sallaya gezmek

12. Baba: iyi düşünmeden verdiğimiz kararın kötü sonuçlarını değişik yerlere koşturmakla öderiz. Baştakilerin yanlış tutumlarından kaynaklanan sıkıntıyı onun emri altında çalışanlar çeker.
Yukarıda baba, oğluna nasihat vermektedir.
Bu nasihat aşağıdaki atasözlerinden hangisini karşılamaktadır?

A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
B) Akıntıya karşı kürek çekilmez.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Ağacın kurdu içinde olur.

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli
B) Gülme komşuna, gelir başına.
C) Bugün bana ise yarın sana.
D) Her koyun kendi bacağından asılır.

14. Bir avukat delilleri değerlendirerek disiplinli bir araştırma sonrasında güzel konuşma tekniğini kullanarak hakimi etkilemiş ve davayı kazanmış.
Yukarıdaki hikâyeyi Ali ve Veli aynı anda okurlar, avukat için bir atasözü söylerler.

Bu atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) At binenin kılıç kuşananın.
C) Çıkmadık candan umut kesilmez.
D) At sahibine göre kişner.

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Terzi kendi söküğünü dikemez” sözüyle yakın anlamdadır?

A) İnsan kıymetini insan bilir.
B) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
C) Mum dibine ışık vermez.
D) İki ölç, bir biç.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi inanışla ilgilidir?

A) El yarası onulur, dil yarası onulmaz.
B) El öpmekle dudak aşınmaz.
C) Hak yerini bulur.
D) Dağ başı dumansız olmaz.

17. Ahmet: Eden bulur, inleyen ölür.
Mehmet: Evet..
Ahmet ve Mehmet’in aynı düşüncede olması için Mehmet, hangi atasözünü kullanmalıdır?

A) Görünen köy kılavuz istemez.
B) Her damardan kan alınmaz.
C) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
D) Çalma kapını, çalarlar kapını.

18. “Herhangi bir hususta başarılı olmak için ihtiyaç duyulan araç – gereç veya sermayeye sahip olmak gerekir.” anlamına gelen atasözü aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Mayasız yoğurt tutmaz.
B) Azmin elinden bir şey kurtulmaz.
C) Verirsen doyur, vurursan duyur.
D) Dağ başı dumansız olmaz.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yanlış verilmiştir?

A) Bir başa bir göz yeter: Kanaat
B) işleyen demir ışıldar: Çalışmak
C) İşten artmaz, dişten artar: Tutumluluk
D) Dibi görünmeyen sudan geçme: Tehlike

20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Sert ve aşırı davranışlı kişilerin yakınlarına zararı dokunmaz.” anlamını karşılamaktadır?

A) Kendi düşen ağlamaz.
B) Kılıç kınını kesmez.
C) Kelin ilacı olsa başına sürer.
D) Kör kuşun yuvasını Allah yapar.

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – D
3 – B
4 – C
5 – B
6 – A
7 – C
8 – A
9 – C
10 – D
11 – C
12 – A
13 – D
14 – B
15 – C
16 – C
17 – D
18 – A
19 – D
20 – B

Leave A Reply