8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

1. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

Advertisement

2. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

3. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

4.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Advertisement

5. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

6. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

7. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât

8. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

9. Yardımlaşma Kurumlarımız

Advertisement

KAZA VE KADER

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

3. İnsan İradesi ve Kader

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi

Advertisement

2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi

8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi

9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

Advertisement

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

5. Bilgi Taassubu Önler

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak

2. Kumar Oynamak

3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?

4. Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?

Advertisement

5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım

2.1. Hinduizm ve Budizm

2.2. Yahudilik

2.3. Hristiyanlık

2.4. İslam

3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri

3.1. Doğruluk

Advertisement

3.2. Temizlik

3.3. İyilik ve Yardımseverlik

3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek

3.5. Hayvanlara İyi Davranmak

3.6. Çevreyi Korumak

3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak

3.8. Başkalarına Zarar Vermemek

4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak

Advertisement


Leave A Reply