8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Konusu İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, cümlede anlam konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testleri, sorular ve çözümleri

8. sınıf testleri

8. Sınıf Cümlede Anlam İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula (şarta) bağlılık söz konusudur?

A) Bu ayrıntıları gözden kaçınmazsan sonuca ulaşırsın.
B) Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.
C) Odanın duvarlarını yıkarak salonu biraz daha genişlettiler.
D) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır.
B) Duygular, şiirde etkili bir biçimde anlatılır.
C) Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlıdır.
D) Şiir, duyguların toprağını besleyip zenginleştirir.

3. 1. bedeni
2. okumak da
3. nasıl
4. ruhu
5. öyle
6. besler
7. beslerse
8. ekmek

Yukarıdaki numaralı sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A)8-4-3-7-2-1-5-6
B)8-3-1-7-2-4-5-6
C)1-8-3-2-4-7-5-6
D)4-8-7-1-2-3-5-6

4. Baba: Yarım yamalak, gelişigüzel yapılmış hiçbir şeye tahammülüm yok. İşte, yemekte kısaca her şeyde.
Çocuk: Baba, neden böyle basit bir şeyi abartıyorsun!

Yukarıdaki konuşmaya göre yapılan işte aşağıdakilerden hangisine önem verilmektedir?

A) Kusursuzluk
B) Ustalık
C) Verimlilik
D) Yararlılık

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” yapılmıştır?

A) Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim.
B) Müzik kadar güçlü ve evrensel bir dil yoktur.
C) Klasik eserler her çağda geçerliliğini korur.
D) Çocukların gelişmesi için çok iyi beslenmesi gerekir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı vardır?

A) O büyüyecek, adam olacak da bize bakacak.
B) Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum.
C) Okumana diyecek yoktu ama şiir de şiirdi hani.
D) Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Bu iş çok dara geldi, gereken özeni gösteremedim.
B) Çok gayret ettim, işin sonunu getirdim.
C) Telaşımdan, az kalsın cüzdanımı almayı unutuyordum.
D) Bir süre sonra olanların farkına vardım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı olarak değişen bir durumdan söz edilmektedir?

A) Onunla kırk yılda bir İstanbul’a gittiğimde görüşüyoruz.
B) Alışmış olmalı, yıllar yılı aynı kentte yaşadı.
C) Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor.
D) İkisini de yıllardan beri tanırım.

9. Yaz göç ediyor, ne yazık, yine güz Mor dağlarda güneş doğmadan henüz Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Umutlu
B) Pişman
C) Ön yargılı
D) Hüzünlü

10. (1) Sağlıklı yaşam koşullarından habersiz olan kişiler çoğu sabah, öğle ve akşam yemeklerinde midelerini tıka basa dolduruyor. (2) Spor da yapmadıkları için bu insanların tüm organları yağ bağlıyor. (3) Dengesiz beslenen bu kişiler her gün yürüyüş yapmalı. (4) Sebze ve meyve ağırlıklı kolay sindirilen yemekler yemelidir.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinden başlanarak bir “öneri’ de bulunulmuştur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

11. Kimi şairler, zaman geçtikçe şiirlerinde hep aynı düşüncelere ve hayallere yer verirler. Bu cümlede kimi şairlerin eserlerinin hangi yönü eleştirilmiştir?

A) Tutarsızlığı
B) Sıradanlığı
C) Üslubu
D) Etkileyiciliği

12. Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişilerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki karakterlerin özelliklerinden değildir?

A) Hayali kahramanlar olması
B) Hayal dünyalarının zengin olmaması
C) Çok yönlü kişiler olmamaları
D) Hayatın içinde var olmaları

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?

A) Keşke derslerime biraz daha çalışsaydım.
B) Keşke arkadaşım Ali de bizimle gelseydi.
C) Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim.
D) Onun böyle davranmasına bir anlam veremedim.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?

A) Bunca sorun dururken gereksiz işlerle uğraşıyorsunuz.
B) Yazınızda klasik benzetmelere yer vermişsiniz.
C) Kendisine yapılan bu haksızlığı içine sindiremiyordu.
D) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

A) O olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor.
B) Bir gün onun da adam olacağını gerçekten görecek miyim?
C) Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.
D) Onu birden karşımda görünce, gözlerime inanamadım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir biçimden başka bir biçime geçme” vardır?

A) Üç gün içinde değişmiş, iyice esmerleşmişti.
B) Yeni aldığı elbise ona çok yakışmış.
C) Onun geleceği duyulunca masa örtüleri değişti.
D) Masanın üzerindeki kağıtlar, kitaplar birbirine karışmış.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “abartma” söz konusudur?

A) Herkese selam verdi
Beni ağlattı geçti.
B) Gözlerimin yaşları
Mermere aksa deler
C) Ben yârimi unutmam
Unutsa da o beni
D) Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan çok, bilineni vurgulama amacı vardır?

A) Siz de bizimle sinemaya gelmez misiniz?
B) Yarınki maça kardeşimi de götürsek mi?
C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
D) Arkadaşını görmeye daha dün gitmediniz mi?

19. Bir yazıyı ölümsüz kılan özellik, içindeki bilgi çokluğu, olayların göze çarpıcılığı hatta buluşların yeniliği değil, söyleyişte gösterilen titizlik ve ustalıktır.

Bu cümleye göre bir yazıyı ölümsüz kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgilendirmeyi amaçlaması
B) Etkileyici bir içeriğinin olması
C) Başarılı bir üslubunun olması
D) Birçok yönden özgün olması

20. – Onu dün yolda gördüm.
– Sınavı kazanmış mı?
– Hayır.
– Öyleyse …
Bu karşılıklı konuşma aşağıdaki/erden hangisiyle tamamlanamaz?

A) yüzünden düşen bin parçadır.
B) ağzını bıçak açmıyordur.
C) dut yemiş bülbüle dönmüştür.
D) etekleri zil çalıyordur.

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – A
3 – B
4 – A
5 – A
6 – C
7 – D
8 – C
9 – D
10 – C
11 – B
12 – A
13 – A
14 – A
15 – D
16 – A
17 – B
18 – D
19 – C
20 – D

Leave A Reply