8. Sınıf Türkçe Kişisel Gelişim Teması İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, Kişisel Gelişim teması ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testlerinin yer aldığı sayfamız.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Türkçe Kişisel Gelişim Teması İle İlgili Testler

TEST 1

Bir köylü, eşeğiyle katırını iyice yükleyerek şehre doğru yola çıkmış. Yol uzun, hayvanların yükü ise oldukça ağırmış. Katıra göre biraz daha yaşlıca olan eşek düz yolda, zorlanarak da olsa yüklerini taşıyabiliyormuş. Ancak dağa tırmanırken, bakmış ki dayanamayacak, katıra yükünün ağır geldiğini ve birazını alıp ona yardımcı olmasını rica etmiş. Katır bu ricayı duymazlıktan gelmiş ve bir süre daha yola böylece devam etmişler. Eşek iyice zorlanınca katıra yalvarmaya başlamış. Ama katır, hiç anlayışlı davranmamış, eşeği duymazlıktan gelmiş. Bir süre sonra zavallı eşek, o ağır yüke daha fazla dayanamayarak düşmüş ve ölmüş.

Yola devam etmek zorunda olan köylü, bunun üzerine ölen eşeğin üzerindeki yükü de katıra yüklemiş.

Yükü eskisine göre iki kat artan katır, yaptığına bin pişman olmuş. “Ettiğimi buldum. Eşeğin ahım aldım. Eşeğe ihtiyacı olduğunda biraz yardım etseydim, şimdi bu hâlde olmazdım!” diyerek, iç çekmiş. Ancak yapacak bir şey yokmuş. Çaresiz bir şekilde eşeğin yükleriyle birlikte yola devam etmiş.

(Anonim, Çev. Seden TUYAN) (İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu parçada sözü edilen katır, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Yardımsever
B) Karamsar
C) Hoşgörülü
D) Bencil

2. Katırın durumunu özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Son pişmanlık fayda vermez.
C) Atılan ok geri gelmez.
D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

3. Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyim değildir?

A) Zorlanarak da olsa
B) Duymazlıktan gelmek
C) Yola çıkmak
D) Ahını almak

4. Aştım dumanlı dağları, engin denizleri
Cennet misali yurdumu gezdim adım adım
Âşık çoban çocuklarının saz benizleri
Mahzun yavuklular… Sizi gördüm ve ağladım
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Neden-sonuç ilişkisi
B) Benzetme
C) Öznel yargı
D) Koşul ilgisi

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle verilmiştir?

A) Kimsesiz odanda kış geceleri
İçin ürperdiğin demler beni an
B) Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
C) Ak saçlı başını eline alıp
Kara hülyalara dal anneciğim
D) Adını ben kattım alın yazıma
Şimdi kendim bile bozamıyorum

6. 1-Genç yazarın
2- denemelerinde
3- ayrı bir hava
4- vardı.
Yukarıdaki numaralandırılmış kelimeler yan yana geldiğinde bir cümle oluşmaktadır. Hangi numaradaki kelime “kişisel görüş” ifade etmektedir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamlı bir koşul cümlesidir?

A) İstersen bir köfte daha verebilirim.
B) Elbette, açık havada insanın iştahı artıyor.
C) Bence haftaya da buraya gelmeliyiz.
D) Ellerine sağlık, köfteler çok güzel pişmiş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı vardır?

A) Görüşme istediğimiz gibi sonuçlanamayacak.
B) Bu konuları siz de biliyor olmalısınız.
C) Belirlediğin hedefe varmak için planlı çalışmalısın.
D) Sözlerimin yanlış anlaşılması beni çok üzdü.

9. “Sönmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “dinmek, yatışmak, etkisini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Uyanınca bütün yıldızların söndüğünü gördüm.
B) Öfkem bir iki saat sonra söndü.
C) Sokak lambaları neden söndü?
D) Uzakta bir ışık yanıp sönüyordu.

10. Aşağıdakilerden hangisi “başarı” kavramının çağrıştırdıkları arasında sayılamaz?

A) Özveri
B) Ödül
C) Çalışmak
D) Hoşgörü

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) üzerindedir?

A) Yol hazırlıklarını akşamdan yapmalıyız.
B) Karşıya geçmek için ileriden dönün.
C) Öğretmen, yaramaz öğrencileri ayakta bekletti.
D) Yer bulmak için salona erkenden gitmişti.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “özne – yüklem” ilişkisi açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Uçurumu görünce geri çekildi
B) Arkadaşım, bu sözümden de alındı.
C) Kenan, kurallara uymadığı için oyundan atıldı.
D) Emir, o toplantıya geçen hafta katıldı.

13. Aşağıdakilerden hangisi işteş eylem değildir?

A) Çalışmak
B) Görüşmek
C) Gülüşmek
D) Yarışmak

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?

A) Şehre geleli henüz iki saat olmuştu.
B) Öğrencileri, onu anlata anlata bitiremiyor.
C) Bu sporcu Boğaz’ı yüzerek geçmiş.
D) O, eksikliklerimizi kızmadan anlatırdı.

15. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?

A) Sorunların çözümünde olumlu bakış açısı çok önemlidir.
B) İnsan ne kadar azimli ve sabırlı olursa o kadar olgunlaşacaktır.
C) Başarılı olanlar, zamanlarını amaçları doğrultusunda düzenli olarak kullananlardır.
D) Bazıları olumsuz düşünmek için ısrar ediyor, ayak diriyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün anlamına uygun kullanamamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Benden öğrenci olduğuma dair bir belge istediler.
B) Piyasalardaki durgunluk bir süre daha sürecek.
C) Bilgisayar fiyatları çok pahalı olduğu için satışlar durgun.
D) Bize karşı olan katı tutumunu hâlâ devam ettiriyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanların mutluluğuna bir katkımın olmasını isterim.
B) Bu kadar gayret ve çaba mutlu sona ulaşmasına yetmemişti.
C) Farklı konuları işleyen kitaplar da okumalısınız.
D) İnsanların küçük şeylerle mutlu olması çok güzel bir şeydir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkemizde birçok şehir su sıkıntısı yaşıyor.
B) Ülkemiz ne yazık ki su kaynaklarından yeterince yararlanmıyor.
C) Devletin yeni bir su politikası belirlemesi gerekiyor.
D) Türkiye’de birçok göl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyadır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplantıda öyle beylik sözler söyledi ki, tüm dinleyiciler bu sözlere hayran oldu.
B) Sen, yaptığın bir iyiliği her zaman başımıza mı kakacaksın?
C) Çocuklar, öğretmenlerini can kulağıyla dinliyordu.
D) Dayısı, bugüne kadar hiçbir işte dikiş tutturamamıştı.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?

A) Ne dediğinizi anlamadım
B) Nereye gittiğini söylemedi
C) Ne iş yaptığını bilmiyorum
D) Nereden geliyorsun bu saatte

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – A
4 – D
5 – B
6 – C
7 – A
8 – C
9 – B
10 – D
11 – B
12 – C
13 – A
14 – A
15 – D
16 – C
17 – B
18 – D
19 – A
20 – D

TEST 2

Ünlü Kodak firmasının kurucusu Mr. Eastman, 1935’li yıllarda basit film makineleri ile Afrika’da vahşi hayvanların fotoğraflarını çok yakından çekmiş, bunları evinde dostlarına gösteriyormuş.

Hayvanların bu kadar yakından filme alınmış olması misafirlerini heyecanlandırmış. İçlerinden biri dayanamamış: “Aziz dostum, bunu nasıl gerçekleştirdin?” diye sormuş. O da cevaben: “Yanıma güvendiğim bir avcı aldım. Makinemin 10 metre kadar önüne bir çizgi çizdim. Avcıya: ‘Ben film çekerken herhangi bir hayvan bu çizgiyi geçme teşebbüsünde bulunursa derhal vur!’ dedim.” demiştir.

Misafirler şaşırmışlar ve hep bir ağızdan: “Ya avcı vuramasaydı! İnsan bu kadar tehlikeli bir işe nasıl cesaret edebilir?” diye sorduklarında, Mr. Eastman şöyle cevap vermiştir: “Dostlarım, hayatta başarılı olmak istiyorsanız, yanınızda çalıştırdığınız insanlara güvenmeyi öğrenmelisiniz.”

(İbrahim REFİK, Başarı Üzerine Söz Cevherleri) (İlk 2 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun-baslık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Başarı
B) Kararlılık
C) Başarı ve Güven
D) Fotoğrafçılık

2. Bu parçada geçen “Dostlarım, hayatta başarılı olmak istiyorsanız, yanınızda çalıştırdığınız insanlara güvenmeyi öğrenmelisiniz.” sözünde aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi vardır?

A) Karşılaştırma
B) Neden – sonuç
C) Olasılık
D) Koşul

3. (1) Bir dilin zenginliği o dildeki sözcük sayısının azlığı ya da çokluğu ile ölçülür. (2) Çok sözcüğe sahip diller zengindir. (3) Bu açıdan Türkçe zengin bir dildir. (4) Türkçeyi daha zengin bir dil hâline getirmek için sözcük sayısını çoğaltmak gerekir. (5) Bunun için de değişen sosyal yaşama göre yeni sözcükler türetmeliyiz.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) 2.
B) 3.
C) 5
D) 5.

4. Bir konuşmanın başarılı olması için konuşma yapacak kişinin önceden iyi bir hazırlık yapması gerekir. Kişi, konuşma yapacağı konu hakkında ne kadar uzman olsa da kaynakları yeniden gözden geçirmelidir. Konuyla ilgili yeni yayımlanmış eserleri okumalı, varsa dergileri incelemeli ve geniş bir incelemeden sonra konuşma metnini hazırlamalıdır. Tabii konuşmasını hazırlanırken sesleneceği dinleyicilerin seviyelerini de dikkate almalıdır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Konuşma öncesi yapılması gereken hazırlıklardan
B) Konuşmanın konusunun nasıl seçileceğinden
C) Konuşmanın dinleyicinin düzeyine uygun olması gerektiğinden
D) insanların, iyi hazırlanmış konuşmacıları dinlemekten zevk aldığından

5. Çalışmak; doğadaki malzemeleri, varlıkları, onları daha yararlı, daha güzel yapacak olan değişikliklere veya yer değiştirmelere zorlamaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde “çalışma” söz konusu değildir?

A) Ahır
B) Ağaç
C) Fırça
D) Koltuk

6. İnsanlar neyin olup neyin olmayacağını tahmin edebilirler; ama bilemezler. Bir şeye daha önceden “Olmaz, imkânsız, gerçekleşemez!” gibi ön yargılarda bulunmak sakıncalıdır. Çünkü dünyada olmayacak şey yoktur. En olmayacakmış gibi görünen pek çok olay gerçekleşmiş, hiç akılda bulunmayan şeyler gerçek olmuştur.
Bu sözleri söyleyen birisinin aşağıdaki yargılardan hangisini söylemesi beklenemez?

A) Güzel bir öykü yazacağım.
B) Bu kitabın çok satmayacağı belli.
C) Ülkenin en önemli öykü yazarı olacağım.
D) Toplumun sanata ilgi duyacağı zaman elbet gelecektir.

7. Sezgi ve tahmin anlamı içeren cümle hangisidir?

A) Doğu Anadolu’da da soğuklar başlamıştır.
B) Öğrenciler okulun bahçesinde toplandı.
C) Görüşme bitmiştir, dağılabilirsiniz.
D) Ahmet, bu sınıfın en çalışkanıdır.

8. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi eylemsi eki değildir?

A) Görünen o ki, bu akşam buradayız.
B) Onun geleceği varsa göreceği de vardır.
C) Öpülesi elleri vardır annelerin.
D) Yıkık binaların arasından geçtik.

9. “-ş-” ekini alan bazı sözcükler öznenin durumundaki değişikliği bildirir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

A) Çocuklar dışarıda neden bağrışıyor?
B) Yolcuların hepsi durakta bekleşiyor.
C) Bu ilacı içince hasta sakinleşiyor.
D) Müdür bey içeride biri ile görüşüyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerden biri yanlış verilmiştir?

A) Pırlanta(nesne) kara taştan(yer tamlayıcısı) çıkar(yüklem).
B) Sürü tersine dönünce(zarf tamlayıcısı) en uyuz keçi(özne) en öne(yer tamlayıcısı) geçer(yüklem).
C) Kapıyı açan(özne) sevimli bir teyzeydi(yüklem).
D) Düşünmeden konuşmak(özne) hoş değildir(yüklem).

11. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

A) Böyle bir eser yoktur dünyada.
B) Zaman hızlı akmıyor bu sıkıntılı günlerde.
C) Ülkemizin gelişeceğine inanıyorum ben.
D) Başarma azmi kişiyi hedefe ulaştırır.

12. Hangi cümlede özne yüklem uyumsuzluğu vardır?

A) Kızım, biz annenle alışverişe gideceğiz.
B) Sen ve ağabeyin kardeşine bakacaksın.
C) Haydi Zeynep, seninle güzel güzel oynarız.
D) Ama ben de gelmek istiyorum.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Düzenli olarak kitap okur, herkese tavsiye eder.
B) Boş zamanlarınızda kitap okuyun, bunun ne kadar yararlı olduğunu göreceksiniz.
C) Yeni çıkan kitapları takip ediyor, hemen alıp okuyor.
D) Yazarın son kitabı okurun büyük beğenisini kazandı.

14. (1) Şehrimizde bu sene kompozisyon yarışması düzenlendi. (2) Bu yarışmaya 8. sınıfa giden öğrenciler katıldı. (3) Okulumuzdan Murat bir de ben bu yarışmada dereceye girdim. (4) Bu, beni çok ama çok sevindirdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

15. Duygusal zekâsını kullanabilen kişi, kendini iyi tanıdığından geliştirmesi gereken yönünü bilir ve önem verir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanılması

16. Bu haberin orijinalliği olmadığı gibi doğruları da yansıtmıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) “haberin” sözcüğündeki “-in” eki atılarak
B) “orijinalliği” sözcüğü “orijinali” yapılarak
C) “gibi” sözcüğü cümleden atılarak
D) “doğruları” sözcüğünden önce “haber” sözcüğü getirilerek

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İstanbul’a gidince oradaki tarihi yerleri geziyorum.
B) İstanbul’un güzellikleri saymakla bitmez.
C) İstanbul’a gelip de beğenmeyen turist yoktur.
D) İstanbul’u seviyor, herkese bu sevgiyi aşılamaya çalışıyor.

18. O, özgün öyküleri ve öykülerindeki ince mizah öğeleri ile edebiyatımızda bir çığır açmış öykü yazarlardandır.
Bu cümle dil bilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden çok eylemsi kullanılmıştır.
B) “O” sözcüğü kişi zamiridir.
C) “İnce” sözcüğü ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır.
D) Hem edat hem bağlaca yer verilmiştir.

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – D
3 – C
4 – A
5 – B
6 – B
7 – A
8 – D
9 – C
10 – A
11 – D
12 – B
13 – A
14 – C
15 – B
16 – D
17 – C
18 – A

Leave A Reply