9. Sınıf Din Kültürü Dersi Değerler Konu Özeti ve Açıklamaları

0

9. sınıf din kültürü dersi değerler konusu kısaca özeti. Değerlerimiz nelerdir? Din Dersi için Değerlerimiz ve kısa açıklamaları

Değerler

9. Sınıf Din Kültürü Değerler

• Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin oluşumunda insanın doğuştan getirdiği özellikler ile yaşadığı sosyal çevre ve toplum kültürü etkilidir.

İnsanın söz ve davranışlarında iyi ve kötü olan durumları belirlerken dinin değerler üzerinde etkisi ortaya çıkar. Toplumda değer olarak kabul edilen iyi davranışlar, zaten dinin emrettiği davranışlardır.

• Gelenek (örf); bir toplumda eskiden bu yana uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değer, alışkanlık ve davranışlardır. Âdet, bir şeyi eskiden bu yana görüldüğü şekliyle yapma alışkanlığıdır. Toplumumuzda örf ve adetler, dini kurallar ile beraber kullanılır. Selamlaşma, hasta ziyareti, vatan sevgisi, düğün ve törenler dinimizde de yapılması tavsiye edilen davranış kalıplarıdır.

• Ahlak; sözlükte seciye, tabiat, huy anlamlarına gelir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırmasına yol açan söz ve davranışların geneline ahlak denir. İslam kendi peygamberini tanımlarken, “Onun ahlakı Kur’an’dır” ifadesini kullanmıştır.

• Toplumumuzu birleştiren temel değerler; vatan sevgisi, bayrak ve İstiklal Marşı, hürriyet ve bağımsızlık, insan haklarına saygı, milli seciye ve Atatürk’tür.

• Vatan; can, mal, namus gibi maddi manevi değerlerin korunup yaşatıldığı, üzerinde yaşanılan ve sınırları belli olan topraktır. Her insan kendi değerlerini yaşatacağı bir vatana ihtiyaç duyar.

• Bayrak ve İstiklal Marşı; bir vatan üzerinde var olmanın, bağımsız ve egemen olmanın sembolüne bayrak, her milletin kendi kahramanlık hikâyesini barındıran söz dizelerine de marş denir.

• Hürriyet ve bağımsızlık; herhangi bir zorlama ve kısıtlama olmaksızın düşünme ve davranışta bulunmaya hürriyet; ekonomi, savunma, teknoloji, tarım ve eğitim gibi birçok alanda kendi kararımızı kendimizin vermesine bağımsızlık denir.

• İnsan haklarına saygı; bütün insanlığın herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan özgür ve onurlu yaşama hakkını garanti etmedir. Herkes kanun önünde insan olarak eşittir. Her insan bu anlamda temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Veda Hutbesi; bütün insanların eşit olduğunu ve her insanın adaletli hak ettiğini ilan etmiştir.

• Milli seciye ve Atatürk; milletin sahip olduğu karakteri ve milli kimliği ifade eden milli seciye kavramı Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı ile tekrar canlandırılmıştır. Milli seciyemizi evrensel boyutta insana değer veren bir millet profiline yükseltmiştir.


Leave A Reply