9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular

İNSAN VE DİN

Advertisement

1. İnsanın Evrendeki Konumu
2. İnsanın Doğası ve Din
3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri

4.1. Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
4.2. Çok Tanrıcılık (Politeizm)
4.3. Tanrı Tanımazlık ( Ateizm)

TEMİZLİK VE İBADET

1. İbadet’in Anlamı ve Kapsamı
2. Niçin İbadet Edilir
3. İbadet-Temizlik İlişkisi

Advertisement

3.1. Beden Temizliği
3.2.Gusül.
3.3. Abdest
3.4. Teyemmüm
3.5. Mekân ve Çevre Temizliği

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Ortam
2. Hz. Muhammed’in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
3. Hz. Muhammed’e Vahyin Gelişi
4. Hz. Muhammed’in Hicreti
5. Hz. Muhammed’in toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
6. Hz. Muhammed’in İslâm’ı Yayma Çabaları
7. Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar
8. Hz. Muhammed’in Vefatı

KUR’ÂN VE ANA KONULARI

1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim
2. Kur’an-ı Kerim’in tarihi
3. Kur’an’la İlgili bazı kavramlar
3.1. Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar
3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar
3.3. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
4. Kur’an-ı kerim’in Belli Başlı Konuları

Advertisement

4.1. İnanç
4.2. İbadet
4.3. Ahlâk

5. Kültürümüzde Kur’an-i Kerim’in Yeri ve Önemi

DEĞERLER

1. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur
2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi

2.1. Örf ve Adetlerin Dinle ilişkisi
2.2. Ahlâki Değerlerin Dinle İlişkisi

Advertisement

3. Kişilik Geliştirmede Değerlerin Etkisi
4. Toplumu Birleştiren Temel Değerler

4.1. Vatan ve Ülkü Birliği
4.2. Bayrak ve İstiklâl Marşı
4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık
4.4. İnsan Haklarına Saygı
4.5. Millî Seciye Kavramı ve Atatürk

LAÎKLİK VE DİN

1. Din Bireyi Esas Alır
2. Laikliği Doğuran Nedenler
3. Laik Devlet
4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
5. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı

TÜRKLERDE İSLAMİYET

Advertisement

1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

2.1.Ebu Hanife
2.2. Mâturidî
2.3. Şafiî
2.4. Eş’arî
2.5. Ahmet Yesevî
2.6. Ahî Evran
2.7. Hacı Bektaş Velî
2.8. Mevlânâ
2.9. Yunus Emre
2.10. Hacı Bayram Veli

3. Türklerin İslam medeniyetine Katkıları


Leave A Reply