9. Sınıf Resim Konuları

0

9. Sınıf Resim Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Resim dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

Ayacucho Savaşı

Ayacucho Savaşı’nı canlandıran bir tablo

9. Sınıf Resim Konuları

SANATA GİRİŞ

1. Sanatın doğuşunu ve gelişimi
2. Güzel sanatları sınıflandırılması
3. Güzel sanat dalları
4. Görsel, işitsel ve karma sanatlar arasında ilişki
5. Sanatın ve sanatçının toplum için önemi
6. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olarak kullanılması

GÖRSEL SANATLARLA İLGİLİ MESLEK ALANLARI

1. Görsel sanatlarla ilgili meslekler
2. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin özellikleri
3. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin yaşamdaki yeri
4. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin gerektirdiği nitelikler

SANAT ESERLERİNİ İNCELEME

1. Sanat eserinin nitelikleri
2. Sanat eserlerini inceleme yöntemleri
3. Sanatsal düzenleme ilkelerini ve ögeleri
4. Sanat eserini, sanat eseri inceleme yöntemleri

NOKTA VE ÇİZGİ

1. Nokta ve çizginin anlatım olanakları
2. Doğadaki nokta ve çizgilere örnekler
3. Noktayı kullanarak yüzey üzerinde açık-orta- koyu değerler oluşturmak
4. Çizgiyi kullanarak yüzey üzerinde açık-orta-koyu değerler oluşturmak
5. Doğadaki noktasal ve çizgisel oluşumları çalışmaları
6. Estetik kaygı ile noktayı ve çizgiyi kullanarak özgün tasarımlar
7. Noktayı ve çizgiyi kullanarak oluşturduğu kompozisyonlar
8. Gördüğünü, düşündüğünü çizgilerle ve noktalarla yüzey üzerinde ifade etme

IŞIK-GÖLGE VE AÇIK-KOYU

1. Işığın, objelerin görünüşünde oluşturduğu leke etkisi
2. Işık-gölge ve açık-orta-koyu değerlerin resimdeki etkileri
3. Işık-gölge etkilerini eserlerinde uygulayan ressamlar ve eserleri
4. Resimlerinde ışık ve gölge etkisiyle oluşan açık – orta – koyu değerler

DOKU

1. Görsel sanat eserlerinde dokusal etkileri
2. Işığın etkisiyle objelerin farklı dokusal özellikleri
3. Doku çeşitleri
4. Doğal / yapay objelerin dokusal özellikleri
5. Objelerin dokusal etkilerini çizgi ve leke
6. Obje ve yüzeylerin doku özellikleri ve renk
7. Estetik kaygı ile doku çalışmaları yapar.
8. Doku çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkeleri

PERSPEKTİF

1. Çevresindeki objeler ve mekânlardaki perspektif görünümleri
2. Perspektif çeşitleri
3. Perspektifin resimdeki etkileri
4. Çizgi ve renk perspektifi
5. Tek kaçış noktalı perspektif çizimi
6. Çift kaçış noktalı perspektif çizimi
7. Üç kaçış noktalı perspektif
8. Dairesel perspektif çizimi
9. Resimlerinde renk perspektifi

RENK

1. Beyaz ışığın renklerine ayrışması olayı
2. Rengin oluşumunda ışığın etkisi
3. Renk çemberinden yararlanarak renk uyumları
4. Sanat eserlerindeki renk uyumları (armoni) ve vurgu
5. Görsel sanat uygulamalarında renk uyumları

RENKLİ RESİM UYGULAMALARI

1. Renkli resim teknikleri
2. Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemeler
3. Renkli resim teknikleri
4. Konularına göre resim türlerini
5. Renk ve leke değerleri
6. Hacim oluşturmada renk değerleri
7. Renkli resim uygulamaları

DESEN ÇALIŞMALARI

1. Desen çalışmalarına sanat eserlerinden örnekleri
2. Desen çalışmalarında ölçü ve oran
3. Desen çalışmalarında ışık-gölge ve açık-koyu değerler

TARİHÎ ÇEVRE VE MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA

1. Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimi
2. Atatürk’ün müzelerimizin oluşturulmasındaki katkıları
3. Tarihî çevre, müze ve sanat galerisi incelemeleri yoluyla geçmişle bugün arasında bağ
4. Tarihî çevrelerdeki, müzelerdeki ve sanat galerilerindeki eserleri


Leave A Reply