A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

0
Advertisement

A harfiyle başlayan ingilizce fiiller, 2. ve 3. halleri (past, past participle) ve türkçe anlamları. A ile İngilizce fiiller (verbs) listesi.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller ve Anlamları

Verb / Türkçesi / Simple Past / Past Participle

to abandon / terketmek / abandoned / abandoned

to abase / gevşetmek / abased / abased

to abbreviate / kısaltmak / abbreviated / abbreviated

Advertisement

to abdicate / bağımlılık yapmak / abdicated / abdicated

to aberrate / saptırmak / aberrated / aberrated

to abet / suç ortaklığı yapmak / abetted / abetted

to abhor / nefret etmek / abhorred / abhorred

Advertisement

to abide / tahammül etmek / abode / abided / abode / abided

to abjure / sakınmak / abjured / abjured

to abnegate / vazgeçmek / abnegated / abnegated

to abolish / ortadan kaldırmak için / abolished / abolished

Advertisement

to abominate / berbat etmek / abominated / abominated

to abort / iptal etmek / aborted / aborted

to abound / boldurmak / abounded / abounded

to abrogate / iptal etmek / abrogated / abrogated

Advertisement

to abscond / kaçmak / absconded / absconded

to absolve / temize çıkarmak / absolved / absolved

to absorb / soğurmak / absorbed / absorbed

to abstain / Çekimser olmak / abstained / abstained

Advertisement

to abstract / soyutlamak / abstracted / abstracted

to abuse / kötüye kullanmak / abused / abused

to accelerate / hızlandırmak / accelerated / accelerated

to accept / kabul etmek / accepted / accepted

Advertisement

to acclaim / alkışlamak / acclaimed / acclaimed

to acclimatise / alışmak / acclimatised / acclimatised

to acclimatize / ikna etmek / acclimatized / acclimatized

to accommodate / karşılamak için / accommodated / accommodated

Advertisement

to accompany / eşlik etmek / accompanied / accompanied

to accomplish / başarmak / accomplished / accomplished

to accost / karşılık vermek / accosted / accosted

to account / hesabına / accounted / accounted

Advertisement

to accredit / akredite etmek / accredited / accredited

to accrue / tahakkuk etmek / accrued / accrued

to accumulate / biriktirmek / accumulated / accumulated

to accuse / suçlamak / accused / accused

Advertisement

to accustom / alışmak / accustomed / accustomed

to ache / ağrımak / ached / ached

to achieve / başarmak / achieved / achieved

to achromatize / akromatize etmek / achromatized / achromatized

Advertisement

to acidify / asitleştirmek / acidified / acidified

to acidulate / asitlendirmek / acidulated / acidulated

to acknowledge / kabul etmek / acknowledged / acknowledged

to acquiesce / kabul etmek / acquiesced / acquiesced

Advertisement

to acquire / elde etmek için / acquired / acquired

to acquit / kazanmak / acquitted / acquitted

to act / rol yapmak, hareket etmek / acted / acted

to activate / etkinleştirmek / activated / activated

Advertisement

to actualise / gerçekleştirmek için / actualised / actualised

to actualize / gerçekleştirmek için / actualized / actualized

to actuate / harekete geçirmek / actuated / actuated

to adapt / uyum sağlamak / adapted / adapted

Advertisement

to add / eklemek / added / added

to address / adrese / addressed / addressed

to adduce / uyarmak / adduced / adduced

to adjoin / birleşmek / adjoined / adjoined

Advertisement

to adjourn / ertelemek / adjourned / adjourned

to adjust / ayarlamak / adjusted / adjusted

to administer / yönetmek / administered / administered

to admire / hayran olmak / admired / admired

Advertisement

to admit / kabul etmek / admitted / admitted

to adopt / evlat edinmek / adopted / adopted

to adore / hayran olmak / adored / adored

to adorn / Süslemek / adorned / adorned

Advertisement

to adulate / sevişmek / adulated / adulated

to adulterate / zina etmek / adulterated / adulterated

to advance / ilerlemek / advanced / advanced

to advertise / reklam yapmak / advertised / advertised

Advertisement

to advertise / reklam yapmak / advertised / advertised

to advise / tavsiye etmek / advised / advised

to aerate / havalandırmak / aerated / aerated

to affect / etkilemek / affected / affected

Advertisement

to affiliate / üye olmak / affiliated / affiliated

to affirm / onaylamak / affirmed / affirmed

to affix / yapıştırmak / affixed / affixed

to afflict / etkilemek / afflicted / afflicted

Advertisement

to afforest / ağaçlandırmak / afforested / afforested

to africanise / Afrikalılaştırmak / africanised / africanised

to africanize / Afrikalılaştırmak / africanized / africanized

to age / yaşlanmak / aged / aged

Advertisement

to agglomerate / yığmak / agglomerated / agglomerated

to aggravate / ağırlaştırmak / aggravated / aggravated

to aggregate / toplamak / aggregated / aggregated

to agitate / karıştırmak / agitated / agitated

Advertisement

to agonize / acı çekmek / agonized / agonized

to agree / kabul etmek / agreed / agreed

to aim / nişan almak / aimed / aimed

to alarm / alarm vermek / alarmed / alarmed

Advertisement

to alcholise / alkışlamak / alcholised / alcholised

to alcholise / alkışlamak / alcholised / alcholised

to alert / uyarmak / alerted / alerted

to alienate / yabancılaştırmak / alienated / alienated

Advertisement

to align / hizalamak / aligned / aligned

to alkalinise / alkalileştirmek / alkalinised / alkalinised

to alkalinise / alkalileştirmek / alkalinised / alkalinised

to allege / iddia etmek / alleged / alleged

Advertisement

to allegorise / alegori yapmak / allegorised / allegorised

to allegorize / alegorize etmek / allegorized / allegorized

to alleviate / yatıştırmak / alleviated / alleviated

to allocate / tahsis etmek / allocated / allocated

Advertisement

to allot / tahsis etmek / allotted / allotted

to allow / izin vermek / allowed / allowed

to alloy / alaşım yapmak / alloyed / alloyed

to allude / aldatmak / alluded / alluded

Advertisement

to allure / cezbetmek / allured / allured

to ally / müttefik olmak / allied / allied

to alter / değiştirmek / altered / altered

to alternate / değişmek / alternated / alternated

Advertisement

to amalgamate / birleştirmek / amalgamated / amalgamated

to amass / biriktirmek / amassed / amassed

to amaze / şaşırtmak / amazed / amazed

to amble / müttefik olmak / ambled / ambled

Advertisement

to ambush / tuzağa düşürmek / ambushed / ambushed

to ameliorate / iyileştirmek / ameliorated / ameliorated

to amend / değiştirme / amended / amended

to americanise / amerikalılaştırmak / americanised / americanised

Advertisement

to americanize / amerikalılaştırmak / americanized / americanized

to amortize / itfa etmek / amortized / amortized

to amount / toplama ulaşmak / amounted / amounted

to amplify / büyütmek / amplified / amplified

Advertisement

to amputate / kesmek / amputated / amputated

to amuse / eğlendirmek / amused / amused

to anaesthetise / anestezi yapmak / anaesthetised / anaesthetised

to anaesthetise / anestezi yapmak / anaesthetised / anaesthetised

Advertisement

to analyse / analiz etmek / analysed / analysed

to analyze / analiz etmek / analyzed / analyzed

to anchor / Demir atmak / anchored / anchored

to anger / sinirlenmek / angered / angered

Advertisement

to angle / açılı / angled / angled

to anglicise / basitleştirmek / anglicised / anglicised

to anglicize / basitleştirmek / anglicized / anglicized

to animalise / hayvansallaştırmak / animalised / animalised

Advertisement

to animalize / hayvanlaştırmak / animalized / animalized

to animate / canlandırmak / animated / animated

to annihilate / yok etmek / annihilated / annihilated

to annotate / açıklama eklemek / annotated / annotated

Advertisement

to announce / duyurmak için / announced / announced

to annoy / rahatsız etmek / annoyed / annoyed

to annul / iptal etmek / annulled / annulled / annulled

to anoint / atamak / anointed / anointed

Advertisement

to answer / cevaplamak / answered / answered

to antagonise / kızdırmak / antagonised / antagonised

to antagonize / kızdırmak / antagonized / antagonized

to antedate / antedate etmek / antedated / antedated

Advertisement

to anthropomorphise / antropomorfize etmek / anthropomorphised / anthropomorphised

to anthropomorphize / antropomorfize etmek / anthropomorphized / anthropomorphized

to anticipate / ummak / anticipated / anticipated

to ape / maymun / aped / aped

Advertisement

to apologise / özür dilemek / apologised / apologised

to apologize / özür dilemek / apologized / apologized

to apostatise / apostatize etmek / apostatised / apostatised

to apostatize / apostatize etmek / apostatized / apostatized

Advertisement

to apostrophise / kesme yapmak / apostrophised / apostrophised

to apostrophize / kesme yapmak / apostrophized / apostrophized

to appal / itiraz etmek / appalled / appalled

to appeal / temyize gitmek / appealed / appealed

Advertisement

to appear / görünmek / appeared / appeared

to appease / yatıştırmak için / appeased / appeased

to append / eklemek / appended / appended

to applaud / alkışlamak / applauded / applauded

Advertisement

to apply / uygulamak / applied / applied

to appoint / atama / appointed / appointed

to apportion / paylaştırmak / apportioned / apportioned

to appraise / değer biçmek / appraised / appraised

Advertisement

to appraise / değer biçmek / appraised / appraised

to appreciate / takdir etmek / appreciated / appreciated

to apprehend / kavramak / apprehended / apprehended

to approach / yaklaşmak / approached / approached

Advertisement

to appropriate / uygun / appropriated / appropriated

to approve / onaylamak için / approved / approved

to arbitrate / tahkim etmek / arbitrated / arbitrated

to arch / kemer yapmak / arched / arched

Advertisement

to argue / tartışmak / argued / argued

to arise / ortaya çıkması / arose / arisen

to arm / kollamak / armed / armed

to armourplate / zırh yapmak / armourplated / armourplated

Advertisement

to arouse / uyandırmak / aroused / aroused

to arraign / ayarlamak / arraigned / arraigned

to arrange / düzenlemek için / arranged / arranged

to arrange / düzenlemek için / arranged / arranged

Advertisement

to arrest / tutuklamak / arrested / arrested

to arrive / varmak / arrived / arrived

to articulate / ifade etmek / articulated / articulated

to ascertain / tespit etmek / ascertained / ascertained

Advertisement

to ascribe / atfetmek / ascribed / ascribed

to ask / sormak / asked / asked

to asphalt / asfaltlamak / asphalted / asphalted

to aspire / arzu etmek / aspired / aspired

Advertisement

to assassinate / Suikast yapmak / assassinated / assassinated

to assault / saldırı yapmak / assaulted / assaulted

to assemble / montajlama / assembled / assembled

to assert / iddia etmek / asserted / asserted

Advertisement

to assess / değerlendirmek / assessed / assessed

to assign / atamak / assigned / assigned

to assimilate / özümsemek / assimilated / assimilated

to assist / yardım etmek / assisted / assisted

Advertisement

to associate / ilişkilendirmek / associated / associated

to assuage / kabul etmek / assuaged / assuaged

to assume / varsaymak / assumed / assumed

to assure / sağlamak için / assured / assured

Advertisement

to astonish / şaşırtmak / astonished / astonished

to astound / şaşırtmak / astounded / astounded

to atomise / atomize etmek / atomised / atomised

to atomize / atomize etmek / atomized / atomized

Advertisement

to atone / telafi etmek / atoned / atoned

to atrophy / atrofiye / atrophied / atrophied

to attach / eklemek  / attached / attached

to attack / saldırmak / attacked / attacked

Advertisement

to attain / ulaşmak / attained / attained

to attempt / girişmek / attempted / attempted

to attend / katılmak / attended / attended

to attenuate / zayıflatmak / attenuated / attenuated

Advertisement

to attract / çekmek / attracted / attracted

to attribute / atfetmek / attributed / attributed

to attune / uyum sağlamak / attuned / attuned

to auction / müzayedeye / auctioned / auctioned

Advertisement

to audit / Denetlemek / audited / audited

to authenticate / kimlik doğrulamak / authenticated / authenticated

to authorise / yetki vermek / authorised / authorised

to authorize / yetki vermek / authorized / authorized

Advertisement

to autograph / imzaya vermek / autographed / autographed

to automate / otomatikleştirmek / automated / automated

to avenge / intikam almak / avenged / avenged

to avert / önlemek için / averted / averted

Advertisement

to avoid / kaçınmak / avoided / avoided

to awake / uyanmak / awoke / awoken

to awaken / uyanmak / awakened / awakened

fiilİngilizce Fiiller (Verbs)
ABCDEFGHI –  JKLMNOPQ  RSTUWV – YZ

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?